Edrych ymlaen at gêm Israel

  • Cyhoeddwyd
bale
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r garfan yn ymarfer yn Stadiwm Dinas Caerdydd ddydd Sadwrn

Diolch i beniad Gareth Bale yn Nicosia nos Iau, does dim angen cyfrifiannell rhagor i wybod beth sydd angen i Gymru ei wneud i sicrhau eu lle'n rowndiau terfynol Euro 2016.

Dim ond tri phwynt sydd ei angen ar dîm Chris Coleman yn eu tair gêm nesaf i selio eu lle mewn rowndiau terfynol am y tro cyntaf ers 1958. Ond mae'r cefnogwyr yn awyddus i weld hynny'n digwydd ddydd Sul gyda buddugoliaeth yn erbyn Israel.

Mi oedd yna 3,500 o gefnogwyr Cymru yng Nghyprus nos Iau i weld y crysau cochion yn ennill 1-0. Ac mi oedd y floedd ar ddiwedd y gêm yn dweud y cyfan. Maen nhw'n gwybod fod y tîm ar fin cyflawni rhywbeth go arbennig.

Ddim yn hawdd

Doedd hi ddim yn gêm hawdd o bell ffordd. Doedd cyflwr y maes ddim yn arbennig, ac er bod y gêm ddim wedi dechrau tan 21:45 (amser lleol) mi oedd hi dal yn eithriadol o boeth yno. Dwi wedi gweld Cymru'n colli gemau fel hyn yn y gorffennol. Fe gollon nhw yng Nghyprus yn 2007 a 2005, ac maen nhw wedi colli oddi cartref yn erbyn gwledydd fel Georgia a Moldova hefyd.

Gareth Bale oedd yr arwr unwaith eto, ond dydyn nhw ddim yn dîm un dyn o bell ffordd y dyddiau yma.

Disgrifiad o’r llun,
Fe redodd Bale yn syth at y tîm hyfforddi ar ochr y cae wedi iddo sgorio yn erbyn Cyprus

Mae'r record amddiffynnol yn yr ymgyrch ragbrofol wedi bod yr un mor bwysig â goliau ymosodwr Real Madrid. Dim ond dwy gôl maen nhw wedi ildio mewn saith gêm, ac mae'r ddwy gôl yna wedi dod o giciau gosod yn erbyn Andorra a Chyprus.

Drwy gydol yr ymgyrch mae perfformiadau Ashley Williams yng nghanol yr amddiffyn wedi bod yn rhagorol. Ac mi oedd o ar ei orau unwaith eto yn erbyn Cyprus. Rhywsut neu'i gilydd mae o bob tro yn canfod ei hun yn y safle cywir pan mae'r gwrthwynebwyr yn ymosod. Dydw i dal ddim yn gwybod pam nad yw un o glybiau mawr Uwch Gynghrair Lloegr neu un arall o brif gynghreiriau Ewrop wedi ei arwyddo. Mae o'n amddiffynnwr ac yn arweinydd o fri.

Disgrifiad o’r llun,
Williams a Bale yn wynebu eu gilydd mewn gêm rhwng Abertawe a Spurs yn 2013

Ac wrth gwrs os yw'r amddiffyn yn llwyddo i beidio ildio, yna maen nhw'n gwybod fod ganddyn nhw un o chwaraewyr gorau'r byd ben arall y cae sy'n gallu sgorio gôl allan o ddim byd. Tydi Gareth Bale ddim yn sgorio lot o goliau efo'i ben. Ond dwi ddim yn meddwl y gwelwch chi beniad cystal y tymor yma.

Ail-adrodd hanes

Os llwyddith Cymru i drechu Israel i gyrraedd rowndiau terfynol Euro 2016, mi fydd hanes mewn ffordd yn cael ei ail-adrodd.

Cwpan y Byd Sweden 1958 ydi'r unig dro i Gymru gyrraedd rowndiau terfynol un o'r prif gystadlaethau rhyngwladol. A diolch i Israel y cawson nhw'r cyfle i wneud hynny.

Roedd Israel wedi ennill eu grŵp rhagbrofol oherwydd bod gwledydd eraill yn gwrthod chwarae yn eu herbyn am resymau gwleidyddol, yn fwy penodol argyfwng Suez yn 1956. Ond fe benderfynodd FIFA fod hyn yn ffordd annheg o gyrraedd Cwpan y Byd, felly roedd yn rhaid iddyn nhw chwarae mewn gêm ail gyfle.

Roedd Cymru wedi gorffen yn yr ail safle yn eu grŵp rhagbrofol y tu ôl i'r Weriniaeth Siec. Bryd hynny dim ond enillwyr y grŵp oedd yn camu ymlaen i'r rowndiau terfynol.

Oherwydd bod FIFA angen gwlad i chwarae yn erbyn Israel fe gafodd enwau'r 8 tîm orffennodd yn ail yn eu grŵp yn Ewrop eu rhoi mewn het.

Disgrifiad o’r llun,
Fe ennillodd Cymru o 0-3 yn erbyn Israel ym mis Mawrth eleni

Mae'n debyg mai Gwlad Belg oedd yr enw cyntaf i ddod allan ond iddyn nhw wrthod y cyfle i chwarae. Cymru oedd yr enw nesaf i gael eu tynnu allan ac roedden nhw'n ddigon hapus i gael ail gyfle i gyrraedd y rowndiau terfynol.

Ym mis Ionawr 1958 fe deithion nhw i Tel Aviv gan ennill y cymal cyntaf 2-0 diolch i goliau Ivor Allchurch a Dave Bowen.

Fe sgoriodd Allchurch yn yr ail gymal hefyd wrth iddyn nhw ennill 2-0. Cliff Jones sgoriodd y gôl arall. Ac roedd Cymru ar eu ffordd i rowndiau terfynol Cwpan y Byd am y tro cyntaf yn eu hanes.

Os cawn nhw'r un canlyniad yn erbyn Israel yng Nghaerdydd nos Sul, yna mi fydd hanes yn ail-adrodd ei hun.