Buddsoddiad o Israel yn creu hyd at 100 o swyddi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae SPTS Technologies yng Nghasnewydd yn allforio 95% o'u cynnyrch

Mae dirprwyaeth o fusnesau o Israel yn ymweld â Chymru ddydd Llun i ddathlu'r cysylltiadau masnach a buddsoddi sy'n bodoli rhwng Israel a Chymru ac i chwilio am gyfleoedd newydd.

Mae'r buddsoddiadau a gyhoeddwyd yn ganlyniad i gydweithio agos rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Mae'r cwmnïau sy'n buddsoddi yma yn cynnwys SPTS Technologies yng Nghasnewydd, Sapiens International Corporation yng Nghaerdydd, Amiad Water Systems yn Abertawe a Lordan UK yn Hengoed.

Mae Stephen Crabb, Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn dweud bod sector technoleg arloesol Cymru yn helpu i ddenu buddsoddiad yma o dramor.

"Drwy rwydwaith masnach fyd-eang Llywodraeth y DU, mae buddsoddwyr rhyngwladol yn sylweddoli bod Cymru yn wlad allblyg ac yn gyrchfan deniadol i fusnesau. Mae Israel yn ffrind agos i'r DU ac rydym yn mwynhau perthynas fasnachu wych sy'n seiliedig ar ddegawdau o gydweithio," meddai.

Dywedodd Edwina Hart, Gweinidog yr economi i Lywodraeth Cymru, ei bod yn croesawu'r ymweliad gan rai o uwch swyddogion rhai o brif gwmnïau Israel.

"Mae'n cadarnhau bod Cymru yn darparu'r amgylchedd delfrydol i fusnesau allu ffynnu a thyfu, a chaiff hyn ei ategu gan y nifer fwyaf erioed o brosiectau buddsoddiad mewnol gan gwmnïau tramor sy'n dewis Cymru ar draul gwledydd eraill fel y lleoliad o'u dewis." meddai Mrs Hart.