Cytuno i ddymchwel Coliseum Porthmadog

Cyhoeddwyd

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd wedi pleidleisio o blaid dymchwel hen sinema'r Coliseum ym Mhorthmadog.

Wrth bleidleisio o fwyafrif o 8-2 o blaid y cais, fe wnaeth y pwyllgor annog y datblygwyr i ystyried trafodaethau pellach gyda'r gymuned leol cyn bwrw mlaen i chwalu'r adeilad hanesyddol.

Er gwaetha'r ffaith bod 300 o wrthwynebiadau wedi dod i law'r cyngor, fe wnaeth y pwyllgor gymeradwyo'r cais.

Caeodd y sinema yn 2011 ar ôl 80 mlynedd o ddangos ffilmiau ac mae'r ymgyrch i'w hail-agor wedi dod i ben.

Dywedodd y cyngor bod yr adeilad art deco, a adeiladwyd yn 1931, wedi'i werthu i ddatblygwr ond ei bod yn dal i fod yn ansicr beth fydd yn digwydd i'r safle.

Dywedodd y cynghorydd lleol, Selwyn Griffiths, bod yna wahaniaeth barn yn y dref, gyda rhai pobl yn awyddus i gadw'r adeilad. Mae pobl eraill o'r farn ei fod mor flêr erbyn hyn y dylid ei ddymchwel.

Daw'r cyfarfod ddydd Llun ar ôl cyfnod ymgynghori o 14 diwrnod.