Ffermydd gwynt: Gwrthod pum apêl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Sion Tecwyn

Mae'r Gweinidog Ynni Llywodraeth Prydain, Andrea Leadsom, wedi cyhoeddi penderfyniadau ar geisiadau cynllunio yn ymwneud â chwe phrosiect ynni gwynt ym Mhowys.

Daw'r penderfyniadau yn dilyn ymchwiliad cyhoeddus a gafodd ei gynnal ar gais yr Ysgrifennydd Gwladol ar Ynni a Newid Hinsawdd, ac a ddaeth i ben ym mis Mai 2014.

Dyma'r penderfyniadau:

  • Fferm wynt Llanbadarn Fynydd - wedi ei wrthod;
  • Ailbweru fferm wynt Llandinam - wedi ei gymeradwyo;
  • Fferm wynt Llaithddu - wedi ei wrthod;
  • Fferm wynt Llanbrynmair - wedi ei wrthod;
  • Fferm wynt Carnedd Wen - wedi ei wrthod:
  • Cyswllt trydan uwchben y ddaear rhwng Llandinam i is-bwerdy'r Trallwng - wedi ei wrthod.

Dywedodd llefarydd ar ran Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd fod "ystyriaeth ofalus wedi ei rhoi i bob cais a'r materion yn ymwneud a chynllunio ac ynni".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod y penderfyniad yn un "siomedig" a "phryderus" ac y byddai'n golygu bod yr ardal yn "methu allan ar fuddsoddiad, swyddi, cytundebau a miliynau o bunnoedd mewn budd-daliadau cymunedol".

Ymateb

Mae'r aelod seneddol dros Sir Drefaldwyn, y Ceidwadwr Glyn Davies, wedi bod yn ymgyrchu yn erbyn y ffermydd gwynt ac roedd yn croesawu'r cyhoeddiad:

"Mae'r penderfyniadau i wrthod pob un ond un yn newyddion da i Sir Drefaldwyn. Mae'r tirlun rhyfeddol wedi cael ei achub rhag dinistr er mwyn dinistr.

"Roedd y cynnig yn un cwbl afresymol ac ansensitif. Rwy'n gobeithio nawr y bydd y National Grid yn tynnu nôl eu cynllun ar gyfer llinellau 400kV ac isorsaf anferth.

"Mae'r arian sydd wedi ei wastraffu yn sgandal, ac mae'r pryder a rhwygiadau sydd wedi eu hachosi i'r bobl yr wyf yn eu cynrychioli wedi bod yn gwmwl du dros bobl Sir Drefaldwyn dros y deng mlynedd diwethaf."

Straeon perthnasol