S'gennych chi gliw?

Cyhoeddwyd

Mae'r ddrama dditectif Y Gwyll yn ailddechrau ar S4C nos Sul, 13 Medi. Ond wrth edrych ymlaen at y ddrama gyfoes, faint ydych chi'n ei gofio am rai o blismyn a ditectifs Cymraeg gorau (a gwaetha!) y sgrin fach?

Ffynhonnell y llun, S4C

Yn rhifyn gynta' cyfres newydd 'Y Gwyll', cawn wybod mwy am y prif gymeriad dwys a thywyll sy'n cael ei bortreadu gan yr actor Richard Harrington. Ond beth yw enw'r Uwch Arolygydd?

Mae'n annhebygol y byddai'r plismon yma'n datrys unrhyw ddirgelwch gan ei fod yn rhy hoff o'i beint a hel merched. Beth oedd enw'r cymeriad lliwgar yn y gyfres gomedi 'Glas y Dorlan' ?

Ydych chi'n cofio'r triawd yma'n cadw trefn yng Nghwmderi? Marciau llawn am ddyfalu pwy oedd y bobis o 'Bobol y Cwm?

Roedd Arthur Daley yn taflu llwch i lygaid yr Arolygydd Chisholm (Patrick Malahide, dde) a'i bartner yn y gyfres 'Minder'. Beth oedd enw'r cwnstabl o Gymro oedd yn cael ei bortreadu gan Meic Povey?

Ffynhonnell y llun, S4C

Yn y gyfres deledu i blant sy'n cael ei ffilmio ym Mhortmeirion, mae "ditectif gorau Cymru" a'i gi o hyd ar frys. Ond beth yw eu henwau?

Ffynhonnell y llun, Eilir Jones

Fuasech chi mewn difri yn galw am wasanaeth y ditectif yma? Beth oedd enw'r cymeriad oedd yn cael ei chwarae gan Eilir Jones?

Disgrifiad o’r llun,
Yr actor Phillip Madoc

Nid 'Y Gwyll' yw'r gyfres dditectif gyntaf i'w ffilmio yn Aberystwyth, na chwaith yn ddwyieithog. 'Dych chi'n cofio 'Yr Heliwr/ A Mind to a Kill' yn y 90au? Beth oedd enw'r Uwch Arolygydd a oedd yn cael ei bortreadu gan Philip Madoc?

Yng nghanol y 1980au, roedd ymchwiliadau'r ditectif preifat hwn a'i bartner yn eu harwain at ambell i sefyllfa ddigon anodd ar strydoedd Caerdydd. Beth oedd ei enw?

'Tawn i'n smecs! Ai hwn ydi tad y ditectifs Cymraeg? Pwy yw'r cymeriad bytholwyrdd?