BBC Cymru Fyw

Elusen Asthma UK yn cau ei swyddfa yng Nghymru

Published
image copyrightPA

Mae elusen asthma flaenllaw wedi cau ei swyddfa genedlaethol yng Nghymru, ddegawd ar ôl agor ei drysau am y tro cyntaf.

Yn 2005 fe agorodd elusen Asthma UK swyddfa cangen Asthma UK Cymru yng Nghaerdydd. Ar y pryd fe ddywedon nhw mai blaenoriaethau'r tîm yng Nghymru oedd cynrychioli buddiannau ac anghenion pobl gydag asthma drwy ddylanwadu ar bolisi iechyd a'r maes iechyd yn y wlad.

Ond yn dilyn adolygiad diweddar, mae'r elusen wedi penderfynnu cyfuno adnoddau drwy gau ei swyddfeydd cenedlaethol yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, gyda'r nod o leihau costau eiddo a gwneud mwy o ddefnydd o dechnoleg ddigidol.

Mae cau'r swyddfa yng Nghymru yn golygu colli'r hyn sy'n cyfateb i 1.8 swydd lawn amser.

Adolygiad

Mewn datganiad i BBC Cymru Fyw, dywedodd Kay Boycott, Prif Weithredwraig Asthma UK: "Yn dilyn adolygiad diweddar rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau swyddfa yng Nghaerdydd sydd yn anffodus yn golygu colli 1.8 o swyddi cyfwerth llawn amser.

"Nid yw ein rhaglenni ymchwil, llinell gymorth genedlaethol, cyngor i bobl gydag asthma, a rhwydwaith o weithwyr iechyd proffesiynol, sydd wedi ei sefydlu gan filoedd o arbennigwyr anadlol proffesiynol ar hyd y DU, yn cael eu heffeithio o gwbl gan y penderfyniad.

"Byddwn yn parhau i gyflenwi adnoddau i sicrhau fod pwysau'n cael ei roi ar Lywodraeth Cymru a'r Gwasanaeth Iechyd i anrhydeddu eu hymrwymiadau i Gynllun Cyflawni Iechyd Anadlol.

"Hoffwn sicrhau pobl gydag asthma yng Nghymru y bydd ein buddsoddiad mewn dylanwadu ar ddatblygiadau yng Nghymru yn dyblu o dan y drefn newydd o gymharu â gweddill y DU, yn ogystal â pharhau i gynnig yr union un llinell gymorth, gwasanaethau cynghori a buddsoddi mewn ymchwil ag yr oeddem yn ei wneud o'r blaen."

Ychwanegodd Kay Boycott: " Mae Asthma UK yn cael ei ariannu'n llwyr gan roddion ariannol a llynedd fe wnaethon ni godi £9.3m i gefnogi'r 5.4m o bobl yn y DU sydd gydag asthma.

"Yng Nghymru rydym yn hynod o falch ein bod yn ariannu ymchwilwyr blaenllaw ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe, yn cynnwys gwaith ymchwil diweddar ym Mhrifysgol Caerdydd ar sut y gall gwyddoniaeth galcilytig gynnig triniaeth newydd ar gyfer asthma."