Elusen Asthma UK yn cau ei swyddfa yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae elusen asthma flaenllaw wedi cau ei swyddfa genedlaethol yng Nghymru, ddegawd ar ôl agor ei drysau am y tro cyntaf.

Yn 2005 fe agorodd elusen Asthma UK swyddfa cangen Asthma UK Cymru yng Nghaerdydd. Ar y pryd fe ddywedon nhw mai blaenoriaethau'r tîm yng Nghymru oedd cynrychioli buddiannau ac anghenion pobl gydag asthma drwy ddylanwadu ar bolisi iechyd a'r maes iechyd yn y wlad.

Ond yn dilyn adolygiad diweddar, mae'r elusen wedi penderfynnu cyfuno adnoddau drwy gau ei swyddfeydd cenedlaethol yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, gyda'r nod o leihau costau eiddo a gwneud mwy o ddefnydd o dechnoleg ddigidol.

Mae cau'r swyddfa yng Nghymru yn golygu colli'r hyn sy'n cyfateb i 1.8 swydd lawn amser.

Adolygiad

Mewn datganiad i BBC Cymru Fyw, dywedodd Kay Boycott, Prif Weithredwraig Asthma UK: "Yn dilyn adolygiad diweddar rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau swyddfa yng Nghaerdydd sydd yn anffodus yn golygu colli 1.8 o swyddi cyfwerth llawn amser.

"Nid yw ein rhaglenni ymchwil, llinell gymorth genedlaethol, cyngor i bobl gydag asthma, a rhwydwaith o weithwyr iechyd proffesiynol, sydd wedi ei sefydlu gan filoedd o arbennigwyr anadlol proffesiynol ar hyd y DU, yn cael eu heffeithio o gwbl gan y penderfyniad.

"Byddwn yn parhau i gyflenwi adnoddau i sicrhau fod pwysau'n cael ei roi ar Lywodraeth Cymru a'r Gwasanaeth Iechyd i anrhydeddu eu hymrwymiadau i Gynllun Cyflawni Iechyd Anadlol.

"Hoffwn sicrhau pobl gydag asthma yng Nghymru y bydd ein buddsoddiad mewn dylanwadu ar ddatblygiadau yng Nghymru yn dyblu o dan y drefn newydd o gymharu â gweddill y DU, yn ogystal â pharhau i gynnig yr union un llinell gymorth, gwasanaethau cynghori a buddsoddi mewn ymchwil ag yr oeddem yn ei wneud o'r blaen."

Ychwanegodd Kay Boycott: " Mae Asthma UK yn cael ei ariannu'n llwyr gan roddion ariannol a llynedd fe wnaethon ni godi £9.3m i gefnogi'r 5.4m o bobl yn y DU sydd gydag asthma.

"Yng Nghymru rydym yn hynod o falch ein bod yn ariannu ymchwilwyr blaenllaw ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe, yn cynnwys gwaith ymchwil diweddar ym Mhrifysgol Caerdydd ar sut y gall gwyddoniaeth galcilytig gynnig triniaeth newydd ar gyfer asthma."