Plaid Cymru: Clustnodi £600m i iechyd

  • Cyhoeddwyd
iechyd

Fe fyddai llywodraeth dan arweiniad Plaid Cymru yn clustnodi bron i £600m i wario ar y Gwasanaeth Iechyd, medd y blaid ddydd Mercher.

Mae llywodraeth Prydain eisoes wedi cyhoeddi y bydd gwariant ar iechyd £8bn y flwyddyn yn uwch yn 2021 nag y mae heddiw - ond does dim gofyn i Lywodraeth Cymru wario'r gwaddol o £590m y flwyddyn yn yr un modd.

Yn ôl Plaid Cymru, dylid clustnodi'r arian ar gyfer iechyd, gan gynnwys ariannu addewid y blaid i hyfforddi a recriwtio 1,000 o feddygon ychwanegol yng Nghymru.

Dywedodd Elin Jones AC, llefarydd iechyd y blaid: "Yn dilyn blynyddoedd o lywodraeth flinedig a di-fflach Llafur yn rheoli ei ddirywiad, mae angen dirfawr ar Wasanaeth Iechyd Cymru am gyllid ychwanegol i wella safonau i staff a chleifion.

"Mae penderfyniad Llafur i beidio gwarchod gwariant iechyd yng Nghymru wedi arwain at restrau aros hirach a chwymp mewn safonau.

"Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo'n llwyr i warchod ac adfer ein gwasanaethau cyhoeddus hanfodol.

Ffigyrau 'anghywir'

Ond awgrymodd y Ceidwadwyr nos Fawrth fod ffigyrau Plaid Cymru yn anghywir, gyda'r gwaddol erbyn 2021 yn debyg o fod yn £463m yn hytrach na £590m.

Dywedodd y Ceidwadwyr eu bod nhw eisoes wedi ymroi i wario'r gwaddol cyfan ar y Gwasanaeth Iechyd.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford: " Gwleidyddiaeth ffantasi yw hon gan Blaid Cymru - maen nhw'n gwario arian sydd ddim yn bodoli.

"Does 'na ddim awgrym y bydd y £590m yma'n dod i Gymru na phryd.

"Fyddwn ni ddim yn gwybod unrhyw beth nes i ni weld yr arolwg gwariant ym mis Tachwedd".