£17m i ddenu gwyddonwyr i Gymru

Owain Clarke
Gohebydd Iechyd BBC Cymru

Cyhoeddwyd

Fe fydd £17m yn cael ei wario mewn ymgais i ddenu 90 o wyddonwyr newydd i weithio mewn prifysgolion yng Nghymru.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, fe fydd yr arian, sy'n cynnwys £7m o gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd, yn cryfhau enw da Cymru ym maes ymchwil.

Mae ennill y cylllid o Ewrop "yn wyneb cystadleuaeth ffyrnig" wedi ei ddisgrifio fel pleidlais o hyder i ymchwil gwyddonol o'r radd flaenaf yng Nghymru.

Fe fydd yr arian ynghyd â £10m gan Lywodraeth Cymru a'r prifysgolion yn cael ei dargedu at geisio denu cenhedlaeth newydd o wyddonwyr, y mwyaf disglair, gobeithio, ar draws Ewrop i weithio yma.

Daw'r buddsoddiad yn ychwanegol i'r £50m sydd eisoes wedi ei glustnodi gan Lywodraeth Cymru i ddenu rhai o academyddion amlyca'r byd i'n prifysgolion.

Hyd yn hyn mae pedwar athro - yn arbenigo ym meysydd niwrobioleg, ynni solar, ynni glân, a pheirianneg arloesol - wedi eu penodi o ganlyniad i gynllun Sêr Cymru.

Y gobaith yw bydd yr arian newydd yn denu dwsinau o wyddonwyr iau i'w cefnogi.

'Swyddi o ansawdd'

Fe ddywedodd Gweinidog yr Economi a Gwyddoniaeth, Edwina Hart: "Gwyddoniaeth yw'r sail ar gyfer arloesi a datblygu technoleg; mae'n gwbl hanfodol ar gyfer creu twf economaidd a swyddi o ansawdd.

"Dyna pam rydyn ni'n buddsoddi mewn ymchwil, i ychwanegu at y gwaith rhagorol sydd eisoes yn digwydd yng Nghymru.

"Bydd y cynllun hwn yn ategu rhaglen £50m Sêr Cymru, gan gynyddu capasiti'r prosiectau ymchwil o safon fyd-eang sydd eisoes ar waith yn ein prifysgolion.

"Gobeithio felly y byddaf yn gallu cyhoeddi mentrau eraill erbyn diwedd y flwyddyn hon."