Gwrthdrawiad fan: Rheithgor yn ystyried

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Facebook
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys y byddai Lucy Brown wedi marw'n syth yn ystod y gwrthdrawiad

Mae'r rheithgor yn achos dyn sydd wedi ei gyhuddo o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ar ôl iddo yrru dros fyfyrwraig a'i lladd yn ystyried eu dyfarniad.

Mae Kevin Rose yn gwadu'r cyhuddiad, ac yn gwadu ei fod yn yfed coffi wrth yrru cyn y gwrthdrawiad.

Roedd cerbyd Kevin Rose mewn gwrthdrawiad gyda Vauxhall Corsa cyn gyrru ar bafin ym Modelwyddan ym mis Tachwedd 2013. Fe darodd yn erbyn Lucy Brown, 18 oed o Brestatyn, oedd yn cerdded ar hyd y llwybr troed.

Mae Mr Rose, 70 oed, o Guilford yn Surrey, yn gwadu cyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, ac yn gwadu cyhuddiad arall o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddi-ofal.

Ffynhonnell y llun, Daily Post
Disgrifiad o’r llun,
Kevin Rose tu allan i'r llys

Wrth roi tystiolaeth, dywedodd Mr Rose wrth Lys y Goron Caernarfon ei fod wedi bod yn yfed coffi yn ei fan Mercedes tra roedd y fan yn llonydd.

Fe wnaeth wadu awgrym yr erlyniad ei fod wedi bod yn yfed coffi wrth yrru cyn tagu a llewygu.

Dywedodd ei fod yn tagu'n achlysurol am ei fod yn ysmygu, ond nid oedd wedi llewygu erioed ar ôl tagu.

Mae'r achos yn parhau.