100 Diwrnod tan Diwrnod 'Dolig!

  • Cyhoeddwyd

Credwch neu beidio, dim ond 100 diwrnod sydd yna i fynd tan y bydd hi'n Ddiwrnod 'Dolig. Mae'r siopau wrthi'n paratoi... Ydych chi'n barod am hwyl yr ŵyl?

Bagiau neis i chi gael rhoi'r anrhegion 'na sydd yn amhosibl eu lapio... neu os nad oes 'da chi amynedd i'w lapio
Disgrifiad o’r llun,
Bagiau neis i chi gael rhoi'r anrhegion 'na sydd yn amhosibl eu lapio... neu os nad oes 'da chi amynedd i'w lapio!
Disgrifiad o’r llun,
Ci bach pert i ddal eich coeden... ond o leiaf dyw'r coed Nadolig ddim ar werth eto!
Disgrifiad o’r llun,
Peidiwch i gyd â rhuthro i brynu hwn
Disgrifiad o’r llun,
Bendigedig! Siocled i'm hosan!
Disgrifiad o’r llun,
Does bosib bydd cardiau Nadolig ar werth? Ha, meddyliwch eto!
Disgrifiad o’r llun,
Gan gynnwys cerdyn Nadolig i'ch hoff ewythr...
Disgrifiad o’r llun,
Mae hwn yn gobeithio y bydd hi'n oer iawn y gaeaf hwn!
Disgrifiad o’r llun,
Does dim amheuaeth pa nwyddau sy'n cael eu gwerthu yma!
Disgrifiad o’r llun,
A chofiwch roi'r labeli cywir ar yr anrhegion 'na
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ceirw'n paratoi ar gyfer cario'r anrhegion gyda Siôn Corn
Disgrifiad o’r llun,
A chofiwch y cardiau rhad 'na ar gyfer eich 'ffrindiau' yn y gwaith!
Disgrifiad o’r llun,
Wel dyma'r tinsel... ond ble mae'r goeden?
Disgrifiad o’r llun,
Ha! Yn llechu ar y silff waelod... ar hyn o bryd. Nadolig Llawen!!