Datgladdu corff y Preifat Cheryl James

Cyhoeddwyd

Mae corff milwr o Langollen, fu farw ym marics Deepcut, wedi cael ei ddatgladdu cyn i gwest newydd gael ei gynnal.

Cafwyd hyd i gorff y Preifat Cheryl James, 18 oed, yn 1995 gyda bwled yn ei phen.

Roedd hi ymhlith pedwar milwr ifanc fu farw yn Deepcut rhwng 1995 a 2002.

Bu farw'r pedwar ar ôl cael eu saethu.

Hi yw'r gynta i gael cwest newydd ac mae disgwyl iddo gael ei gynnal ym mis Chwefror 2016.

Awst

Am flynyddoedd mae ei rhieni wedi ymgyrchu am gwest arall.

Clywodd gwrandawiad rhagarweiniol ddydd Iau fod corff Ms James wedi ei ddatgladdu yn Awst a dau batholegydd wedi cynnal post mortem.

Cafodd Ms James ei hail-gladdu wedi gwasanaeth byr gyda'r teulu.

Dywedodd y crwner fod darnau bach o fetel wedi eu darganfod ac y byddai rhagor o brofion yn cael eu cynnal.