Darganfod papurau arholiad Ysgol Penglais

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Bydd papurau arholiad TGAU, aeth ar goll o ysgol yng Ngheredigion, yn cael eu marcio ar ôl cael eu darganfod.

Aeth y papurau arholiad Gwyddoniaeth ar goll o Ysgol Penglais yn Aberystwyth fis Awst.

Y gred yw eu bod mewn fan gafodd ei dwyn du allan i ganolfan ger Caerdydd.

Wedyn cafodd y myfyrwyr y marciau yr oedd disgwyl iddyn nhw eu cael, a dywedodd yr ysgol nad oedd unrhyw fyfyriwr dan anfantais.

Bydd myfyrwyr Blwyddyn 10 yn cael marciau ar sail y papurau gafodd eu darganfod ond bydd disgyblion blwyddyn 11 ond yn cael marciau gwahanol os ydyn nhw wedi gwneud yn well na'r marciau yr oedd disgwyl iddyn nhw eu cael.

Dywedodd llefarydd ar ran yr ysgol: "Mae'n rhyddhad, roedd rhieni yn poeni ond nid bai'r cwmni dosbarthu oedd hi na ni.

"Roedd y papurau wedi eu danfon i ben eu taith ond dydyn ni ddim yn gwybod beth ddigwyddodd wedyn.

"Dywedodd y bwrdd arholi fod fan wedi ei dwyn gyda nifer o barseli, gan gynnwys y papurau, nad oedd o werth i unrhyw un arall."