BBC Cymru Fyw

Rhybudd 'un ergyd' wedi ymosodiad ffermwyr ifanc

Published
Mae barnwr wedi rhybuddio y "gall un ergyd ladd" wrth ddedfrydu dyn am achosi niwed corfforol mewn digwyddiad ffermwyr ifanc.
Yn Llys y Goron Caernarfon dywedodd y Cofiadur Geraint Walters mai un ergyd oedd wedi achosi anafiadau sylweddol i Richard Aled Evans yn y digwyddiad ger y Bala fis Mai.
Wrth roi dedfryd o wyth mis o garchar wedi ei gohirio am ddwy flynedd i Aaron Duffy, 21 oed o'r Bala, dywedodd Mr Walters ei fod wedi osgoi carchar o drwch blewyn.
Fe wnaeth Duffy bledio'n euog i achosi niwed corfforol a bydd rhaid iddo aros yn ei gartref rhwng 19:00 a 05:00 am dri mis a gwneud 25 diwrnod o waith adsefydlu.
Clywodd y llys fod Mr Evans wedi gwario £1,300 ar waith deintyddol ond ei fod yn wynebu cost o £7,000 am waith pellach.
Bydd rhaid i Duffy dalu £3,000 tuag at gostau deintyddol Mr Evans.