Arolygon barn: Cwmni'n torri rheolau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd geiriad y cwestiwn ynglŷn ag ariannu cyffuriau canser

Mae'r Gymdeithas Ymchwil Farchnata wedi dweud bod cwmni cynnal arolygon barn ICM wedi gweithredu'n groes i god ymddygiad.

Dywedodd y CYF fod geiriad cwestiwn ynglŷn ag ariannu cyffuriau canser yn arwain y sawl oedd yn cymryd rhan i fynegi barn benodol.

Dyfarnwyd hefyd fod polisi a threfn ICM parthed cytuno cwestiynau ar yr achlysur yma yn annigonol.

Yn ôl ICM, mae'r dyfarniad yn codi cwestiynau ynglŷn â phwrpas CYF.

"Mae ICM yn siomedig gyda chasgliad ymchwiliad CYF," meddai Cyfarwyddwr ICM Martin Boon.

'Amddiffyn'

"Rydyn ni'n mynnu bod modd amddiffyn y cwestiwn dadleuol gafodd ei strwythuro yn yr union yr un modd â chwestiynau sy'n cael eu defnyddio gan gwmnïau cynnal arolygon barn drwy'r amser."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn falch bod y Gymdeithas Ymchwil Farchnata wedi cefnogi'r gwyn hon.

"Mae'n siomedig bod ICM a BBC Cymru wedi trin y fath fater polisi cyhoeddus sensitif yn y ffordd y dangosodd canfyddiad yr ymchwiliad hwn."

Roedd y pôl ym mis Ionawr eleni.