Marwolaethau ffyrdd ar eu hisaf erioed yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
parth 20

Mae nifer y bobl a laddwyd neu a gafodd eu hanafu ar ffyrdd yng Nghymru ar ei lefel isaf ers i gofnodion ddechrau, gyda 40% o ostyngiad yn y 10 mlynedd diwethaf yn unig.

Cafodd bron i 16,000 o bobl eu hanafu yn 1968, o'i gymharu ag ychydig llai 'na 13,700 yn 2004 a 8,208 yn 2014.

Mae elusen diogelwch ar y ffyrdd - Brake - wedi croesawu ffigyrau llywodraeth Cymru, ond yn galw arnynt i wneud mwy, gan gynnwys cyflwyno cyfyngiad cyflymder o 20 milltir yr awr ym mhob ardal drefol.

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cyfyngiadau cyflymder o 20mya y tu allan i 41 o ysgolion.

'Newyddion da'

Dywedodd Philip Goose o elusen Brake: "Mae'n amlwg ei bod yn newyddion da bod anafiadau ar y ffyrdd ledled Cymru yn gostwng.

"Fodd bynnag, mae hyn mewn cyferbyniad llwyr i farwolaethau ac anafiadau difrifol sydd wedi codi ledled y DU, fe ellir fod wedi osgoi pob un o'r marwolaethau a'r trasiedïau hyn."

Bydd cynllun Llywodraeth Cymru yn golygu rheolaeth ffyrdd rhan-amser ger ysgolion sydd ar brif ffyrdd, a bydd y rhaglen sy'n costio £4.5m yn rhedeg am dair blynedd.

Fe fydd cyfyngiadau cyflymder ger wyth o ysgolion eraill a gafodd eu treialu yn gynharach eleni yn cael eu gwneud yn barhaol.

'Fframwaith diogelwch'

Ychwanegodd Mr Goose: "Mae gosod mesurau dros dro y tu allan i ysgolion yn sicr yn ddechrau, ond mi fyddai gosod terfynau o 20mya gorfodol tu allan i ysgolion, yn ogystal â lle mae pobl yn byw ac yn gweithio, yn mynd yn bell i gynyddu diogelwch y bobl leol."

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod y dystiolaeth ystadegol yn dangos gostyngiad anafiadau mewn parthau 20mya a gafodd ei gyflwyno i leihau ffigurau damweiniau.

Ychwanegodd llefarydd: "Mae ein cynlluniau yn cynnwys creu fframwaith diogelwch ar y ffyrdd ar gyfer Cymru gyfan, mae ein llwybrau diogel yn rhan o bolisi ysgolion ac rydym wedi cyhoeddi terfynau cyflymder o 20mya ar gyfer bron i 50 o ysgolion sydd wrth ymyl cefnffyrdd.

"Mae'n galonogol nodi'r gostyngiad mewn anafiadau, fodd bynnag, mae diogelwch ar y ffyrdd yn gyfrifoldeb i bawb, felly mae'n hanfodol bwysig fod holl ddefnyddwyr y ffordd yn wyliadwrus er mwyn lleihau gwrthdrawiadau."