Carchar am oes am ymosodiad archfarchnad yn yr Wyddgrug

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i ddeunyddiau Natsiaidd ac asgell dde eithafol yng nghartref Davies

Mae dyn o Sir y Fflint wedi ei garcharu am oes am geisio lladd siopwr mewn archfarchnad yn yr Wyddgrug er mwyn dial am lofruddiaeth y milwr Lee Rigby.

Bydd yn gorfod treulio o leiaf 14 mlynedd dan glo.

Fe wnaeth Zack Davies, 26 oed, dargedu Dr Sarandev Bhambra yn archfarchnad Tesco yn y dref mewn ymosodiad oedd gyda chymhelliad hiliol iddo.

Wrth ei ddedfrydu i garchar yn yr un llys ddydd Gwener, dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands fod yr ymosodiad yn un oedd wedi ei gynllunio ac roedd gan yr ymosodiad gymhelliad hiliol.

Dywedodd y byddai Dr Bhambra wedi ei ladd "o flaen nifer fawr o siopwyr" heblaw am weithredoedd Dr Bhambra a Peter Fuller, dyn a geisiodd ei amddiffyn yn ystod yr ymosodiad.

"Fe wnaethoch chi adael eich cartref gyda'r bwriad o ladd. Fe wnaethoch chi achosi panig a dychryn nid yn unig i'r dioddefwr ond i eraill hefyd.

"Mae gen i ofn eich bod yn ddyn peryglus iawn," ychwanegodd.

Ffynhonnell y llun, YouTube
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Zack Davies ei fod yn aelod o fudiad asgell dde eithafol
Ffynhonnell y llun, Handout
Disgrifiad o’r llun,
Defnyddiodd Davies sawl arf yn yr ymosodiad

'Ymosodiad mileinig'

Yn dilyn carcharu Zack Davies, dywedodd Gareth Preston o Wasanaeth Erlyn y Goron: "Roedd hwn yn ymosodiad mileinig a hiliol ar Dr Bhambra oedd wedi ei adael gydag anafiadau fydd yn newid ei fywyd.

"Pan adolygodd y tîm erlyn y dystiolaeth gan nifer o lygad-dystion ac o ddelweddau camerâu cylch cyfyng o'r digwyddiad, roedd yn gwbl amlwg fod gan Zack Davies fwriad i achosi anafiadau difrifol neu hyd yn oed angheuol i Dr Bhambra.

"Roedd hefyd yn amlwg o'r dystiolaeth fod gweithredoedd arwrol Peter Fuller wedi atal y digwyddiad rhag bod yn un ac oedd iddo ganlyniad marwol.

"Yn olaf, fe ddylid ni gydnabod er bod y broses droseddol wedi dod i ben yn yr achos hwn heddiw, mae Dr Bhambra yn parhau i ddelio gyda chanlyniad y digwyddiad ofnadwy hwn. Rydym yn gobeithio y bydd y ddedfryd heddiw yn 'chydig o gymorth iddo wrth iddo geisio symud ymlaen gyda'i fywyd."

Disgrifiad o’r llun,
Dr Sarandev Bhambra tu allan i'r llys ddydd Gwener

'Heb archwilio'r cefndir'

Mewn datganiad, fe ddywedodd Dr Sarandev Bhambra ei fod wedi osgoi cyfathrebu â'r cyfryngau torfol yn fwriadol, gan fod y "digwyddiad barbaraidd wedi bod yn drawmatig ac yn straen".

"Rwyf wedi bod yn cael triniaethau adsefydlu a ffisiotherapi dwys dan ofal yr Athro Simon Kay a'i dîm yn Leeds.

"Tra bod Zack Davies wedi'i gael yn euog a'i ddedfrydu am geisio fy lladd, rwyf yn argyhoeddedig nad yw'r cefndir tu ôl i'r achos wedi cael ei archwilio'n llawn.

"Cefais fy nhargedu yn yr Wyddgrug, sydd yn dref farchnad fach - efallai bod Davies wedi bod yn ymwybodol o fy symudiadau cyn y digwyddiad. Ond trwy ei gyfaddefiad ei hun, roedd Davies yn ddyn sy'n coleddu casineb go iawn at bobl nad ydynt yn wyn.

"Roedd ganddo hanes o drais ac roedd yn cario cyllell bob amser, ac roedd yn hysbys i'r heddlu," medd Dr Bhambra.

Straeon perthnasol