BBC Cymru Fyw

Llwyddiant i Gymru yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad

Published
image copyrightTîm Cymru
image captionAelodau Tîm Cymru yn Samoa

Wrth i Gemau Ieuenctid y Gymanwlad yn Samoa ddirwyn i ben, mae Tîm Cymru wedi ennill dwy fedal aur, pum arian a dwy efydd.

Enillwyd tair medal yn ystod y pedwerydd diwrnod o gystadlu. Fe wnaeth Jordan Sakkas ennill y fedal arian yng nghystadleuaeth codi pwysau 94kg y dynion, a chafwyd dwy fedal yng nghystadleuaeth dybls tenis - aur i Rebekah O'Loughlin a Joely Lomas ac arian i Matthew Story a Ricky Hernandez. Ar y diwrnod olaf, fe enillodd Matthew Story y fedal efydd yn y tenis.

Ymhlith yr enillwyr eraill o Gymru yn ystod yr wythnos oedd Catrin Jones a enillodd fedal aur ar ôl codi 126kg yn y categori 48kg;,a'r nofwyr Kathryn Greenslade a Rebecca Sutton a enillodd fedal arian yr un - y naill yn y gystadleuaeth 200m nofio rhydd a'r llall yn y categori 400IM.

Cipiwyd dwy fedal arall yn y pwll gyda thimau cyfnewid y merched yn sicrhau medal arian yn y 4x100m ac efydd yn y gystadleuaeth 4x200m.

Athletwyr ifanc

Bu 15 o athletwyr ifanc o Gymru, rhwng 14 a 18 oed, yn cystadlu yn y Gemau yn Samoa yr wythnos hon dan arweiniad y Chef de Mission, Yr Athro Nicola Phillips.

Wrth edrych ymlaen at y seremoni gloi ddydd Gwener, dywedodd Nicola: "Mae'r Gemau wedi bod yn ffantastig ac am dîm cymharol fychan byddwn yn dychwelyd i Gymru gyda nifer dda iawn o fedalau. Rydym wedi gweld perfformiadau gwych gan yr athletwyr, gyda sawl un ohonyn nhw yn gwella ar eu gorau personol.

"Yn ogystal â'u perfformiadau yn y cystadlaethau rwy'n falch iawn o'r ffordd y maen nhw i gyd wedi parchu a chefnogi ei gilydd. Maen nhw wedi cynrychioli pobl ifanc Cymru yn arbennig."

Ychwanegodd: "Mae'r holl brofiad wedi cael ei gyfoethogi gan y lleoliad anhygoel ac yn fwy na dim y croeso gwresog yr ydyn ni wedi ei dderbyn gan bobl Samoa."

image copyrightFfederasiwn Gemau'r Gymanwlad

'Hynod falch'

Dywedodd Chris Jenkins, Prif Weithredwr Gemau'r Gymanwlad Cymru, sydd hefyd wedi treulio'r wythnos yn Samoa: "Rydyn ni'n hynod falch o'r hyn sydd wedi ei gyflawni gan ein hathletwyr ifanc.

"Maen nhw wedi bod yn llysgenhadon ardderchog yn Samoa ac wedi chwarae rhan lawn yn y dathliad hwn o Chwaraeon a Diwylliant y Gymanwlad.

"Mae'r Gemau Ieuenctid yn ymwneud â datblygu talent a photensial lawn gymaint ag ennill medalau. Rwy'n sicr y bydd y profiad o gystadlu yma yn garreg filltir bwysig yn eu taith tuag at lwyddiant pellach ym myd chwaraeon yn y dyfodol.

"Rydyn ni'n hynod ddiolchgar i Nicola, yr holl swyddogion â'r timau hyfforddi sydd wedi cefnogi Tîm Cymru trwy'r Gemau, a dros fisoedd lawer o hyfforddi a pharatoi trylwyr."

'Partneriaeth'

Dywedodd Helen Phillips, Cadeirydd Gemau'r Gymanwlad Cymru: "Fel y Cyngor cenedlaethol ar gyfer y Gemau hyn yng Nghymru, ni sy'n gyfrifol am ddewis ac anfon timau o athletwyr i gystadlaethau'r Gymanwlad.

"Ni fyddai hyn yn bosib heb y bartneriaeth gref sydd gennym gyda Chwaraeon Cymru a'r cyrff sy'n cynrychioli'r chwaraeon unigol yng Nghymru. Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi - ac yn - gweithio gyda ni ac yn cefnogi Tîm Cymru.

"Yn bwysicaf oll, hoffwn longyfarch y Chef de Mission, yr Athro Nicola Phillips a'i thîm sydd wedi arwain yr athletwyr ifanc a'r swyddogion i'r Gemau. Rydyn ni'n edrych ymlaen at ddilyn eu datblygiad wrth i ni edrych ymlaen at y prif Gemau yn Awstralia yn 2018."