Llwyddiant i Gymru yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Tîm Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Aelodau Tîm Cymru yn Samoa

Wrth i Gemau Ieuenctid y Gymanwlad yn Samoa ddirwyn i ben, mae Tîm Cymru wedi ennill dwy fedal aur, pum arian a dwy efydd.

Enillwyd tair medal yn ystod y pedwerydd diwrnod o gystadlu. Fe wnaeth Jordan Sakkas ennill y fedal arian yng nghystadleuaeth codi pwysau 94kg y dynion, a chafwyd dwy fedal yng nghystadleuaeth dybls tenis - aur i Rebekah O'Loughlin a Joely Lomas ac arian i Matthew Story a Ricky Hernandez. Ar y diwrnod olaf, fe enillodd Matthew Story y fedal efydd yn y tenis.

Ymhlith yr enillwyr eraill o Gymru yn ystod yr wythnos oedd Catrin Jones a enillodd fedal aur ar ôl codi 126kg yn y categori 48kg;,a'r nofwyr Kathryn Greenslade a Rebecca Sutton a enillodd fedal arian yr un - y naill yn y gystadleuaeth 200m nofio rhydd a'r llall yn y categori 400IM.

Cipiwyd dwy fedal arall yn y pwll gyda thimau cyfnewid y merched yn sicrhau medal arian yn y 4x100m ac efydd yn y gystadleuaeth 4x200m.

Athletwyr ifanc

Bu 15 o athletwyr ifanc o Gymru, rhwng 14 a 18 oed, yn cystadlu yn y Gemau yn Samoa yr wythnos hon dan arweiniad y Chef de Mission, Yr Athro Nicola Phillips.

Wrth edrych ymlaen at y seremoni gloi ddydd Gwener, dywedodd Nicola: "Mae'r Gemau wedi bod yn ffantastig ac am dîm cymharol fychan byddwn yn dychwelyd i Gymru gyda nifer dda iawn o fedalau. Rydym wedi gweld perfformiadau gwych gan yr athletwyr, gyda sawl un ohonyn nhw yn gwella ar eu gorau personol.

"Yn ogystal â'u perfformiadau yn y cystadlaethau rwy'n falch iawn o'r ffordd y maen nhw i gyd wedi parchu a chefnogi ei gilydd. Maen nhw wedi cynrychioli pobl ifanc Cymru yn arbennig."

Ychwanegodd: "Mae'r holl brofiad wedi cael ei gyfoethogi gan y lleoliad anhygoel ac yn fwy na dim y croeso gwresog yr ydyn ni wedi ei dderbyn gan bobl Samoa."

Ffynhonnell y llun, Ffederasiwn Gemau'r Gymanwlad

'Hynod falch'

Dywedodd Chris Jenkins, Prif Weithredwr Gemau'r Gymanwlad Cymru, sydd hefyd wedi treulio'r wythnos yn Samoa: "Rydyn ni'n hynod falch o'r hyn sydd wedi ei gyflawni gan ein hathletwyr ifanc.

"Maen nhw wedi bod yn llysgenhadon ardderchog yn Samoa ac wedi chwarae rhan lawn yn y dathliad hwn o Chwaraeon a Diwylliant y Gymanwlad.

"Mae'r Gemau Ieuenctid yn ymwneud â datblygu talent a photensial lawn gymaint ag ennill medalau. Rwy'n sicr y bydd y profiad o gystadlu yma yn garreg filltir bwysig yn eu taith tuag at lwyddiant pellach ym myd chwaraeon yn y dyfodol.

"Rydyn ni'n hynod ddiolchgar i Nicola, yr holl swyddogion â'r timau hyfforddi sydd wedi cefnogi Tîm Cymru trwy'r Gemau, a dros fisoedd lawer o hyfforddi a pharatoi trylwyr."

'Partneriaeth'

Dywedodd Helen Phillips, Cadeirydd Gemau'r Gymanwlad Cymru: "Fel y Cyngor cenedlaethol ar gyfer y Gemau hyn yng Nghymru, ni sy'n gyfrifol am ddewis ac anfon timau o athletwyr i gystadlaethau'r Gymanwlad.

"Ni fyddai hyn yn bosib heb y bartneriaeth gref sydd gennym gyda Chwaraeon Cymru a'r cyrff sy'n cynrychioli'r chwaraeon unigol yng Nghymru. Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi - ac yn - gweithio gyda ni ac yn cefnogi Tîm Cymru.

"Yn bwysicaf oll, hoffwn longyfarch y Chef de Mission, yr Athro Nicola Phillips a'i thîm sydd wedi arwain yr athletwyr ifanc a'r swyddogion i'r Gemau. Rydyn ni'n edrych ymlaen at ddilyn eu datblygiad wrth i ni edrych ymlaen at y prif Gemau yn Awstralia yn 2018."