Hawl i ysmygu mewn carchardai yn parhau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae ysmygu yn parhau i gael ei ganiatáu mewn carchardai yng Nghymru, er y gwaharddiad cyffredinol ar ysmygu mewn mannau caeedig, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Mae gweinidogion wedi lansio ymgynghoriad er mwyn gweld os bydd modd cynnig grymoedd i benaethiaid carchardai i alluogi carcharorion i ysmygu mewn celloedd arbennig.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford bod angen gwarchod carcharorion a staff - yn cynnwys rhai sydd ddim yn ysmygu - rhag peryglon posib i'w hiechyd.

Mae penaethiaid carchardai wedi rhybuddio y byddai gwahardd ysmygu yn gwneud carchardai yn fwy ansefydlog.

Byddai'r eithriad arbennig yn dod i rym ym mis Chwefror 2016, ac yn para hyd at Ebrill 2017, pan fydd holl garchardai'n dod yn ddi-fwg.

'Risg' diogelwch

Mae'r ymgynghoriad, fydd yn para nes mis Tachwedd, yn gofyn a ddylai carcharorion fod yn cael yr hawl i gael eu heithrio'n ffurfiol o'r gwaharddiad ysmygu, fyddai'n cyd-fynd a'r ddeddfwriaeth yn ymwneud a charchardai yn Lloegr.

"Bydd symud i ystadau carchar cwbl ddi-fwg yn gwella iechyd pob carcharor a'r staff ond fe fydd yn rhaid ei reoli mewn ffordd na fydd yn cynyddu'r risg wrth weithredu carchardai Cymreig", meddai Mr Drakeford.

"Mae'r rheolau sydd wedi eu hawgrymu yn un ffordd y gallwn ni gefnogi carchardai i gyrraedd y nod yma mewn ffordd sydd wedi ei reoli."