Dechrau ymgyrch gwaharddiad ysmygu mewn ceir gyda phlant

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Ar 1 Hydref fe fydd hi'n anghyfreithlon i ysmygu mewn ceir sy'n cludo plant dan 18 oed.

Mae Llywodraeth Cymru felly'n dechrau ymgyrch ddydd Llun i godi ymwybyddiaeth o hyn ymysg y cyhoedd, ac i gyfri'r dyddiau tan i'r gwaharddiad ddod i rym.

Yn 2014 fe gyflwynodd Llywodraeth Cymru gynigion i newid y gyfraith, cyn cynnal ymgynghoriad am y rheolau newydd. Roedd 86% o'r rhai wnaeth ymateb yn cytuno gyda'r cynigion am waharddiad.

Mae'r gyfraith, sydd hefyd yn dod i rym yn Lloegr, yn golygu o 1 Hydref:

  • Bydd yn anghyfreithlon i ysmygu mewn cerbydau preifat pan fydd rhywun dan 18 oed yn bresennol;
  • Bydd yn drosedd i berson ysmygu mewn cerbyd preifat pan fydd person dan 18 oed yn bresennol neu i yrrwr beidio ag atal rhywun rhag smygu mewn amgylchiadau o'r fath;
  • Nid yw'r rheol yn berthnasol pan fydd person dan 18 oed yn ysmygu fel yr unig berson yn y cerbyd (yn gyrru), ac nid yw'r rheolau'n berthnasol i e-sigarets.

'Gwenwyno'

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford: "Mae ysmygu mewn ceir yn gwenwyno plant.

"Mae mwg ail law yn fwy o berygl i blant gan ei fod yn gysylltiedig â phob math o broblemau iechyd, ac mae'r perygl yn waeth mewn car caeedig lle na allan nhw ddianc rhag y mwg."

Ychwanegodd Joseph Carter, pennaeth Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint Cymru:

"Ar ôl ymgyrchu ers blynyddoedd ar y mater hwn, bydd yn bleser o'r mwyaf gweld y gwaharddiad yn dod i rym ym mis Hydref.

"Yn yr un modd ag y bydd rhieni'n rhoi gwregys diogelwch am eu plant i'w cadw'n ddiogel, dylai car di-fwg fod yr un mor bwysig o ran diogelu iechyd plant nawr ac yn y dyfodol."

Straeon perthnasol