Digwyddiadau 'cefnogi ffoaduriaid' yn cael eu cynnal

Cyhoeddwyd

Mae nifer o ddigwyddiadau wedi cael eu cynnal ar draws Cymru ddydd Sadwrn gan bobl yn lleisio eu cefnogaeth i ffoaduriaid.

Daeth bron i 1,000 o bobl i ddigwyddiad 'Cymru'n croesawu ffoaduriaid' yng nghanol Caerdydd, ac fe gafwyd digwyddiad yn Abertawe a Chaernarfon hefyd.

Fe wnaeth ffoaduriaid annerch y dorf yng Nghaerdydd yn ystod y digwyddiad ar Heol y Frenhines, ac fe wnaeth llefarydd o Gyngor Ffoaduriaid Cymru groesawu'r camau i ddod ag 20,000 o bobl oedd yn ffoi rhyfel yn Syria i Gymru.

'Barn glir'

Dywedodd Hannah Wharf o Gyngor Ffoaduriaid Cymru: "Mae Cymru wedi lleisio barn glir ein bod yn fodlon croesawu ffoaduriaid.

"Mae'r gaeaf ar y ffordd i lawer o'r rhai mwyaf bregus mewn gwersylloedd i ffoaduriaid sydd drws nesaf i Syria. Mae angen ail-leoli'r bobl hyn nawr."

Dywedodd y gweinidog Methodistaidd Paul Martin, sydd yn gweithio yn ardal Treganna, Caerdydd, fod y sefyllfa yn "drychineb mwyaf difrifol sydd wedi ei chreu gan ddyn erioed."

Derbyn ffoaduriaid

Cyhoeddodd David Cameron ddydd Llun y byddai Prydain yn derbyn 20,000 o bobl o wersylloedd ger Syria, gyda'r flaenoriaeth yn mynd i blant bregus.

Bydd Carwyn Jones yn cynnal cynhadledd arbennig i Gymru ar y sefyllfa wythnos nesaf.

Mae awdurdodau lleol Cymru wedi dweud eu bod yn fodlon "chwarae eu rhan" ond yn gofyn am gymorth i dalu costau unrhyw gymorth oedd i'w gynnig.

Disgrifiad o’r llun,
Y digwyddiad yng Nghaerdydd brynhawn dydd Sadwrn