Llwyddiant Jeremy Corbyn fel 'ffrwydrad'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mr Corbyn yn gadael ei gartref yng ngogledd Llundain ddydd Sul

Mae un aelod seneddol Llafur Cymreig wedi disgrifio buddugoliaeth Jeremy Corbyn fel 'ffrwydrad' ym myd gwleidyddol Prydain.

Enillodd y gwleidydd adain-chwith fuddugoliaeth gyfforddus yn erbyn ei dri gwrthwynebydd ddydd Sadwrn.

Galwodd Wayne David, yr aelod seneddol dros Gaerffili a chyn-gynghorydd i arweinydd blaenorol y blaid Lafur Ed Miliband, am undod ymysg aelodau seneddol Llafur yn dilyn y canlyniad ddydd Sadwrn.

Dywedodd am y fuddugoliaeth: "Mae fel taflu grenâd llaw i mewn i'r system wleidyddol."

Galwodd y cyn-weinidog Llafur yn Llywodraeth Cymru John Griffiths ar y blaid yng Nghymru i ymateb yn gadarnhaol mewn da o bryd ar gyfer etholiad y Cynulliad y flwyddyn nesaf.

'Safbwynt radical'

Dywedodd Mr Griffiths: "Rwy'n credu bod sialens nawr i'r blaid Lafur yng Nghymru i ddeall y bydd ganddo ni safbwynt radical newydd tra bo'r blaid Lafur Brydeinig yn y cwestiwn ac mae angen adlewyrchu hynny yng Nghymru.

"Mae angen maniffesto radical arno ni ar gyfer etholiadau'r Cynulliad fis Mai nesaf."

Fe leisiodd y Farwnes Morgan, sydd yn sefyll dros Lafur yn yr etholiad yn 2016, ei phryderon am effaith arweinyddiaeth Jeremy Corbyn yn y seddi ymylol lle bydd Llafur yn brwydro'n erbyn y Ceidwadwyr y flwyddyn nesaf.

"Yn y gorffenol mae disgyblaeth wedi bod, a dealltwriaeth o'r ffaith os ydym am ennill etholiadau mae'n rhaid ennill y seddau ymylol sydd yn etholaethau Ceidwadol neu Lafur ac mae'r ddisgyblaeth yna wedi diflannu am nawr", meddai.

"Beth am i ni edrych ar yr hyn fydd yn digwydd a ble rydym yn mynd nesaf ond mae yna gyfle hefyd i ymestyn i'r bobl sydd wedi eu heithrio yn gymdeithasol, pobl sydd ddim yn pleidleisio, a dyna'r gwir gyfle yma."

Argraffiadau

Yn dilyn buddugoliaeth Jeremy Corbyn am arweinyddiaeth y blaid Lafur, mae Meic Birtwistle, trefnydd ymgyrch Mr Corbyn yng Nghymru, wedi rhannu ei argraffiadau personol o'r ymgyrchu gyda BBC Cymru Fyw. Gallwch ddarllen ei argraffiadau drwy glicio yma.

Disgrifiad o’r llun,
Yr Athro Richard Wyn Jones

Gallai buddugoliaeth Jeremy Corbyn yn y frwydr am arweinyddiaeth y blaid Lafur effeithio ar lwyddiant y blaid yng Nghymru yn etholiad y Cynulliad y flwyddyn nesaf, yn ôl un arbenigwr gwleidyddol.

Yn ôl yr Athro Richard Wyn Jones o Brifysgol Caerdydd fe fydd y Ceidwadwyr yn gobeithio y bydd ei fuddugoliaeth yn "gwneud pethau'n haws iddyn nhw" mewn seddau ymylol ym mis Mai 2016.

Dywedodd Carwyn Jones fod Mr Corbyn wedi "sbarduno nifer anferth o bobl oedd wedi colli cysylltiad gyda gwleidyddiaeth plaid", er ei fod wedi dweud yn y gorffenol y byddai'r aelod seneddol dros Islington yn 'ddewis anarferol' fel arweinydd.

Wrth ymateb i'r fuddugoliaeth ar ran y Ceidwadwyr, dywedodd Ysgrifennydd Cymru Stephen Crabb fod "Cymru'n barod wedi bod yn faes prawf i Gorbynyddiaeth", tra bod arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi dweud nad ethol Mr Corbyn yn "gwneud dim i newid record ofnadwy Llafur mewn llywodraeth yng Nghymru."

Mwyafrif

Mae'r blaid Lafur Gymreig gyda 30 allan o 60 o seddi yn y Cynulliad, ac fe fydd y blaid yn gobeithio am fwyafrif cadarn yn etholiad 2016 tra'n ceisio amddiffyn ei record mewn llywodraeth.

Ond fe fydd y Ceidwadwyr yn gobeithio efelychu eu llwyddiant yn yr etholiad cyffredinol pan wnaeth y blaid gipio seddi Gŵyr a Dyffryn Clwyd gan Lafur.

Dywedodd yr Athro Wyn Jones wrth BBC Cymru ei fod yn aneglur os bydd buddugoliaeth Mr Corbyn fel arweinydd yn fwrn neu'n gymorth i Lafur Cymru, yn enwedig os oedd y blaid i'w gweld yn dod yn fwy asgell-chwith.

"Y cwestiwn hanfodol i Lafur, ac i'r etholiad nesaf yng Nghymru, yw ydi buddugoliaeth Corbyn yn ei gwneud yn fwy neu'n llai tebygol y gall Llafur ymgyrchu yn y seddau ymylol allweddol?

"Fe fyddwn yn meddwl fod y Torïaid yn meddwl fod buddugoliaeth Corbyn yn gwneud pethau'n haws iddyn nhw, ond fe gawn ni weld."

Fe allai fod "tensiwn" rhwng tîm "hynod amhrofiadol" Jeremy Corbyn a Llywodraeth Cymru, yn ôl yr Athro Jones.

"Does gan Corbyn ddim profiad go iawn o redeg unrhyw beth", ychwanegodd.

"Mae'n beth tra gwahanol i fod yn aelod seneddol meinciau cefn yn ymgyrchu i'r math o ddeilemas mae Carwyn Jones yn ei wynebu fel prif weinidog."