Anafiadau difrifol wedi i gar daro coeden

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi dioddef anafiadau difrifol wedi i'r car yr oedd yn ei yrru daro yn erbyn coeden yn Abertawe.

Daeth car Peugeot 107 oddi ar y B4291, Ffordd Gellifedw ger Gellifedw am 20:30 nos Sadwrn.

Cafodd y dyn oedd yn gyrru'r car ei gludo i Ysbyty Treforys ar ôl derbyn anafiadau difrifol.

Roedd teithwyr eraill yn y car angen triniaeth am anafiadau hefyd, ond doedd eu hanafiadau ddim yn rhai difrifol.

Digwyddodd y ddamwain tua milltir i'r gogledd o'r gyffordd gyda Heol Las.