Heddlu'n cyhoeddi enw bachgen 5 oed a laddwyd mewn gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Joseph Smith

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw'r bachgen pump oed fu farw mewn gwrthdrawiad ar Rodfa'r Gorllewin yng Nghaerdydd ddydd Sul.

Mae teulu Joseph Smith o Laneirwg hefyd wedi rhoi teyrnged iddo. Dywedodd ei fodryb:

"Roedd Joseph yn blentyn cariadus oedd yn llawn bywyd, ac roedd yn bêl-droediwr oedd wedi ennill gwobr yn ddiweddar fel chwaraewr yr wythnos.

"Mae marwolaeth Joseph wedi gadael bwlch yn ein bywydau na fydd yn cael ei lenwi fyth."

Yn y cyfamser mae'r heddlu'n parhau i ymchwilio i'r gwrthdrawiad a ddigwyddodd am tua 11:30 fore Sul, 13 Medi, rhwng car Ford Focus llwyd, Ford Focus gwyrdd a Seat gwyn.

Roedd Joseph yn teithio yn y Ford Focus llwyd gyda dwy fenyw a merch fach ddwy flwydd oed. Maen nhw i gyd yn parhau mewn cyflwr difrifol iawn yn Ysbyty Athrofaol Cymru ynghyd â gyrrwr gwrywaidd y car.

Cafodd pedwar o bobl - dyn, dwy fenyw a bachgen tair oed - o'r ddau gerbyd arall hefyd eu cludo i'r ysbyty.

Mae'r heddlu wedi apelio am dystion i'r gwrthdrawiad, neu unrhyw a welodd y cerbydau yn yr eiliadau cyn y gwrthdrawiad i gysylltu â nhw drwy ffonio 101 a dyfynnu'r cyfeirnod *337849.

Ffynhonnell y llun, Mathew Horwood

Straeon perthnasol