Canolfan waith yng Nghaernarfon i ddod i ben

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau y bydd canolfan Manton - sy'n cynnig cyfleoedd gwaith i bobl anabl a phobl sydd ag anawsterau dysgu - yn dod i ben y flwyddyn nesaf.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor na fyddai'r ganolfan yn parhau yn ei ffurf bresennol o Ebrill 2016 ymlaen.

Mae Canolfan Manton yn cynnig cyfleoedd i bobl weithio yn y gymuned a dysgu sgiliau newydd.

Ychwanegodd y llefarydd: "Rydyn ni'n deall bod newid o'r fath yma yn gallu bod yn anodd, a dyna pam, dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, bydd staff gofal cymdeithasol y cyngor yn gweithio'n agos gyda phawb sy'n mynd i'r ganolfan a'u teuluoedd i ddeall anghenion unigol a sicrhau bod cefnogaeth ddigonol o fis Ebrill ymlaen.

"Yn y trafodaethau yma, ein bwriad fydd i ddatblygu gwasanaethau sy'n cwrdd â'u hanghenion a gobeithion."

Mae un fam o Gaernarfon wedi dweud ar raglen Taro'r Post ar Radio Cymru y bydd yn ymgyrchu i achub y ganolfan.

Dywedodd Wendy Powell - sydd â'i mab Craig yn gweithio yn y ganolfan - ei bod yn siomedig iawn gyda'r modd y mae Cyngor Gwynedd wedi delio gyda'r penderfyniad i gau Canolfan Manton.

Ychwanegodd aelod seneddol Arfon, Hywel Williams o Blaid Cymru y bydd yn gwneud ei orau glas i sicrhau bod gweithwyr Canolfan Manton yn cael gwrandawiad teg gan Gyngor Gwynedd.

Dywedodd hefyd ei bod yn hanfodol bod gwasanaethau a chefnogaeth ddigonol ar gael i'r gweithwyr beth bynnag fydd tynged y ganolfan.