Pobl Caerdydd yn gosod eu tai i gefnogwyr rygbi

Iolo Roberts
BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Michael Steele
Disgrifiad o’r llun,
Bydd wyth o gemau Cwpan Rygbi'r Byd yn cael eu chwarae yn Stadiwm y Mileniwm

Mae gwefan Airbnb wedi dweud wrth raglen y Post Cyntaf ar Radio Cymru bod cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y tai sy'n cael eu gosod yng Nghaerdydd dros gyfnod Cwpan Rygbi'r Byd.

Mae'r wefan - sy'n rhoi cyfle i berchnogion tai preifat rentu ystafelloedd sbâr neu hyd yn oed dai cyfan i ymwelwyr - wedi dweud bod cynnydd o 301% wedi bod yn nifer y bobl sy'n hysbysebu eu tai i ymwelwyr yng Nghaerdydd ar nosweithiau pan fo gemau'n cael eu cynnal yn y brifddinas, o gymharu â nosweithiau pan nad oes gemau rygbi yn cael eu chwarae.

Ac i rentu'r tai hynny, mae cynnydd o 529% wedi bod yn nifer y bobl sy'n ymweld â gwefan y cwmni i chwilio am lety.

Mae cael lle i aros yn ystod y gystadleuaeth wedi bod yn fater trafod yn ddiweddar. Fis diwetha' daeth rhybudd gan ymgynghorydd twristiaeth y gallai Caerdydd golli ei enw da fel lleoliad ar gyfer digwyddiadau mawr yn y byd chwaraeon wedi iddi ddod i'r amlwg bod rhai gwestai wedi codi eu prisiau i chwe gwaith y pris arferol yn ystod Cwpan Rygbi'r Byd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Sian Powell a Llŷr Davies ymysg trigolion sy'n gosod eu cartref yn y brifddinas yn ystod y bencampwriaeth

Tro cynta'

Un o drigolion y brifddinas sydd wedi manteisio ar osod ei thŷ ei hun am y tro cyntaf ydy Sian Powell, sy'n byw yn ardal Pontcanna.

Roedd ganddi ffrindiau sy'n defnyddio'r wefan i osod eu tai yn aml, ac mae hi a'i phartner wedi defnyddio'r wefan i rentu llety mewn llefydd eraill, ond doedd hi erioed wedi gosod ei thŷ ei hun o'r blaen.

Ond, wedi iddi hysbysebu ei chartref am un penwythnos pan nad oedd yn bwriadu bod yn y brifddinas beth bynnag, cysylltodd ymwelwyr o dramor yn syth. Felly, mi fydd Sian, Llŷr a Magi'r ci yn pacio'u bagiau ac yn trosglwyddo goriadau'r tŷ i ddieithriaid.

Yn ôl Sian, mae Airbnb yn gadael iddi hi ddewis y bobl a fydd yn aros yn ei thŷ - os nad ydy hi'n hapus y byddan nhw'n gofalu am y lle, does dim rhaid iddi osod ei chartref iddyn nhw. Felly, mae hi'n hapus y bydd yr ymwelwyr yn parchu ei chartref.

Mae Sian, felly, yn rhan o griw dethol - ond un sy'n tyfu - a fydd ar eu hennill o ganlyniad i Gwpan y Byd, beth bynnag fydd y canlyniadau i Gymru ar y cae.

Straeon perthnasol