Cwest i farwolaeth bachgen saith oed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Joshua Hazelby Fear

Cafodd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol ei chofnodi ar fachgen saith oed a foddodd yn Afon Taf ym Mynwent y Crynwyr ger Merthyr Tudful.

Fe wnaeth Joshua Hazelby Fear syrthio i'r afon wrth daflu cerrig i'r dŵr gyda ffrindiau ym mis Mai.

Clywodd y cwest fod Joshua a dau o'i ffrindiau wedi bod yn chwarae ar lethr yr afon ar 10 Mai,

Mewn datganiad dywedodd un o'i ffrindiau fod Joshua wedi ceisio taflu carreg fawr i'r afon, ond iddo lithro a syrthio i'r dŵr.

Ceisiodd ei ffrindiau ei dynnu o'r dŵr ond yn ofer, cyn mynd i gael cymorth oedolion.

Pan gyrhaeddodd yr oedolion doedd dim golwg o Joshua a chafwyd hyd iddo ymhellach lawr yr afon.

Doedd ymdrech i'w adfywio ddim yn llwyddiannus ac aed ag o i'r Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, lle bu farw yn ddiweddarach.

Mewn datganiad i lys y crwner, dywedodd Elizabeth Hazelby, mam Joshua, fod ei mab wedi bod yn erfyn arni i gael mynd i chwarae gyda'i ffrindiau.

Dywedodd fod yna ffiniau pendant i ble roedd e'n cael mynd, a bod yr afon y tu hwnt i'r ffin.

Ychwanegodd ei bod yn hynod bryderus ar ôl iddo beidio dychwelyd o fewn dwy awr a dechreuodd chwilio amdano.