Cynllun i greu 20,000 o dai fforddiadwy yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed y Democratiaid Rhyddfrydol fod llywodraethau Bae Caerdydd wedi methu a mynd i'r afael gyda'r galw am dai fforddiadwy.

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cyhoeddi eu cynlluniau i godi 20,000 o dai fforddiadwy yng Nghymru pe bai nhw'n ffurfio'r llywodraeth ar ôl etholiadau'r Cynulliad yn 2016.

Mae'r targed, sydd i'w gyrraedd erbyn 2021, ddwywaith yn fwy na'r un sydd wedi ei osod gan weinidogion Llafur ar gyfer oes y Cynulliad presennol.

Dywed yr aelod Cynulliad Peter Black y byddai'r Democratiaid Rhyddfrydol yn ariannu'r cynllun drwy ddefnyddio pwerau benthyca newydd, a hefyd wrth roi'r gorau i gynlluniau'r llywodraeth bresennol i adeiladu ffordd lliniaru M4 yn ardal Casnewydd.

Dywedodd Mr Black fod angen gweithredu er mwyn mynd i'r afael â'r "prinder sylweddol o dai sydd yna ar hyn o bryd."