Undeb yn galw am uned i ddelio â throsedd yn y wlad

  • Cyhoeddwyd
Troseddu
Disgrifiad o’r llun,
Undeb: 'Mae angen system gydgysylltiedig yn hytrach na gwahanol asiantaethau trosedd.'

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi galw am sefydlu uned genedlaethol i fynd i'r afael â throseddau yng nghefn gwlad Cymru.

Ar hyn o bryd mae pedwar heddlu Cymru'n gweithio'n annibynnol wrth ymchwilio i achosion troseddol mewn ardaloedd gwledig ond undeb wedi honni nad yw'r system yn effeithiol.

Dywedodd swyddog sir yr undeb yng Ngwent, Glynn Davies, wrth raglen Jason Mohammed ar BBC Radio Wales fod aelodau yn ei ardal yn teimlo dan fygythiad cyson oherwydd lladron sy'n troseddu o ardal i ardal.

Cyflwyno un system yw'r unig ffordd o fynd i'r afael â throseddu cefn gwlad, meddai.

'Cydgysylltiedig'

"Rydyn ni'n credu bod yna gangiau sy'n symud yn ôl ac ymlaen rhwng ein hardal ni ac ardal Heddlu'r De," meddai.

"Mae angen system gydgysylltiedig yn hytrach na gwahanol asiantaethau trosedd."

Canmolodd system OWL, sy'n cael ei defnyddio gan Heddlu Gwent a Heddlu'r Gogledd.

Mae'r system yn golygu fod pobl yn cael negeseuon testun gan yr heddlu os oes yna ddigwyddiadau amheus yn eu hardal.

Ond mae Comisiynydd Trosedd Heddlu'r Gogledd, Winston Roddick QC wedi gwrthod yr alwad, gan ddweud mai drwy gael gwybodaeth leol y mae delio ag achosion troseddu yng nghefn gwlad ac y byddai hynny'n mynd ar goll petai uned drosedd genedlaethol yn cael ei sefydlu.