Arddangos cynllun ffyrdd £200m Sir y Fflint i'r cyhoedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Welsh government

Bydd cynllun £200m i wella ffyrdd yng ngogledd-dwyrain Cymru yn cael eu harddangos i'r cyhoedd yn ystod y dyddiau nesaf.

Mae dau gynllun yn cael eu hystyried, un i wella'r A55/A494 rhwng afon Dyfrdwy a Llaneurgain, ac un arall i wella'r A548, Pont Sir y Fflint.

Y gobaith yw y bydd y gwaith yn hybu'r economi drwy gynnig gwell mynediad i Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy a gogledd Cymru, yn ôl swyddogion.

Nid yw'r cynlluniau yn cynnwys ehangu'r A494 - cynllun gafodd ei wrthod oherwydd gwrthwynebiad pobl leol.

Cafodd rhai tai eu dymchwel i ddechrau'r gwaith cyn i weinidogion benderfynu atal y cynllun.

Mae'r cynlluniau yn cael eu harddangos yng Nghei Conna a Queensferry.