BBC Cymru Fyw

Canslo sioe Gwydion yng Nghaerdydd?

Published
image copyrightMelanie Jayne Lee
image captionArfon Williams sydd yn chwarae rhan Gwydion

Mae cynhyrchwyr sioe gerdd Gwydion Cwmni Theatr Maldwyn yn dweud y gallen nhw orfod canslo perfformiad o'r sioe yng Nghaerdydd oherwydd gwerthiant tocynnau isel.

Mae'r sioe i fod i gael ei pherfformio yng Nghanolfan y Mileniwm ar 11 Hydref.

Ond hyd at ddydd Llun, dim ond 150 o docynnau oedd wedi eu gwerthu, ac mae angen i'r cwmni werthu o leiaf 700 i dalu costau llwyfannu'r sioe.

Fe werthwyd pob tocyn ar gyfer perfformiad cynta'r sioe ym Mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau eleni o fewn tri diwrnod iddyn nhw fynd ar werth.

Mae gan Theatr Donald Gordon yng Nghanolfan y Mileniwm gyfanswm o 1,897 o seddi, o gymharu â 2,500 o seddi yn y Pafiliwn ym Meifod.

Methu gwerthu yn lleol

Methodd y sioe â gwerthu pob tocyn ar gyfer eu perfformiadau yn Theatr Hafren, Y Drenewydd (sy'n dal 550 o bobl) dros y penwythnos, hefyd.

Mae'r sioe, sydd wedi ei chreu gan Penri Roberts, Gareth Glyn a'r diweddar Derec Williams, wedi ei selio ar un o geinciau enwocaf y Mabinogi.

image captionMae'r sioe i fod i gael ei pherfformio yng Nghanolfan y Mileniwm ar 11 Hydref

Dywedodd Penri Roberts, Cyfarwyddwr Cwmni Theatr Maldwyn wrth BBC Cymru Fyw: "Wrth reswm, 'da ni fel cwmni wedi bod yn siomedig iawn efo'r gwerthiant, ond mi fydd yn rhaid i ni wneud y penderfyniad i ganslo neu ddim ddydd Gwener.

"Mae'n debyg fod 'na sawl rheswm pam nad oes cymaint o docynnau wedi gwerthu, i ddechrau mae 'na gêm rygbi fawr ymlaen yr un diwrnod, rhwng Iwerddon a Ffrainc, ac felly pob 'stafell ymhob gwesty yng Nghaerdydd wedi gwerthu, felly os oedd rhywun yn bwriadu teithio i Gaerdydd i weld y sioe, does ganddyn nhw nunlle i aros dros nos."

"Mae'n costio £15,000 i lwyfannu'r sioe, ac os 'na werthwn ni o leiaf 700 o docynnau, yna ryda ni'n wynebu'r golled ariannol ein hunain."

'Darlledu'r sioe heb helpu'

Yn ôl Del Thomas o Theatr Hafren, dyw hi ddim yn help fod y sioe wedi ei darlledu ar S4C ar noson agoriadol yr Eisteddfod.

"Efallai fod' na bobl allan yna fysa wedi dod i weld y sioe ar ei thaith, ond gan ei bod wedi cael ei darlledu ar S4C, eu bod rwan wedi ei gweld, ac ddim am fentro i'r theatr.

"Mae'r ffaith fod 2,500 o docynnau wedi eu gwerthu ar gyfer y perfformiad ym Meifod, sydd 12 milltir lawr y ffordd, hefyd yn bownd o fod wedi cael effaith ar werthiant tocynnau'r daith.

"Mae cymaint â hynny yn swm aruthrol ar gyfer unrhyw sioe Gymraeg, ac mae peryg fod pawb bron oedd eisiau ei gweld, wedi cael y cyfle yn yr Eisteddfod."

Dywedodd Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Creadigol ac Artistig Canolfan Mileniwm Cymru: "Roedd Gwydion yn archeb hwyr ar gyfer ein rhaglen theatr, ac er nad yw'n gyflwyniad gan y Ganolfan, rydyn ni'n gweithio'n agos ac yn rhoi cymorth i gynhyrchwyr Gwydion."

image copyrightMelanie Jayne Lee
image captionLleu Llaw Gyffes yw Rhodri Prys Jones ac mae Glesni Fflur yn chwarae rhan Blodeuwedd