Ymchwiliad athro: Dau wedi'u harestio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae BBC Cymru yn deall bod un o'r ddau sydd wedi'u harestio yn aelod o staff Ysgol Syr Hugh Owen

Wedi'r newyddion ddydd Llun bod yr heddlu wedi arestio athro mewn ysgol uwchradd yn y gogledd, mae Heddlu'r Gogledd nawr wedi cadarnhau bod dau ddyn wedi cael eu harestio fel rhan o'r un ymchwiliad.

Mae'r BBC ar ddeall bod un yn athro yn Ysgol Syr Huw Owen yng Nghaernarfon a'i fod wedi cael ei atal o'i swydd, ond nid yw'r heddlu na Chyngor Gwynedd wedi cadarnhau hynny.

Mae'r BBC hefyd ar ddeall bod yr ail yn athro mewn ysgol wahanol o fewn y sir.

Mewn datganiad ddydd Mercher dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r Gogledd:

"Gallwn gadarnhau bod Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio i ddau aelod o staff dysgu awdurdod addysg Cyngor Gwynedd.

"Cafodd y ddau ddyn eu harestio fel rhan o'r un ymchwiliad. Mae'r ddau'n parhau ar fechnïaeth yr heddlu tan ddechrau 2016 tra bod yr ymchwiliad yn parhau."

Does dim mwy o wybodaeth am natur eu hymchwiliad ar hyn o bryd.

Meddai llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: "Gallwn gadarnhau bod aelod o staff dysgu'r awdurdod yn destun ymchwiliad ar y cyd gyda Heddlu'r Gogledd, ac ni fydd yn dychwelyd i'r gwaith tan i'r broses yna ddod i ben.

"Ni fyddwn yn gwneud unrhyw sylw pellach tra bod yr ymchwiliad yn mynd rhagddo."

Straeon perthnasol