Cymru'n 'paratoi' i gartrefu ffoaduriaid

Ffoaduriaid Syria yng ngwersyll Zaatari yn Yr Iorddonen Image copyright AP
Image caption Ffoaduriaid Syria yng ngwersyll Zaatari yn Yr Iorddonen

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi dweud fod Cymru'n "paratoi'r tir" er mwyn rhoi cartref i ffoaduriaid.

Mewn uwchynhadledd cafodd cynlluniau eu cyflwyno i fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu cynghorau a chyrff cyhoeddus wrth ymateb i argyfwng ffoaduriaid Syria.

Dywedodd Mr Jones: "Roedd yr uwchgynhadledd yn adeiladol iawn rhwng y sefydliadau allweddol. Mae pob un yn barod ac yn awyddus iawn i chwarae eu rhan wrth ymateb i'r argyfwng hwn sydd wedi brawychu'r byd cyfan.

"Byddaf yn dal i bwyso ar Brif Weinidog y Deyrnas Unedig i gynnig lloches i lawer iawn mwy nag 20,000 dros y pum mlynedd nesaf.

"Byddaf yn ysgrifennu at David Cameron i'w hysbysu o ganlyniadau'r uwchgynhadledd a byddaf yn galw unwaith yn rhagor am i adnoddau gael eu darparu'n gyflym er mwyn inni allu helpu plant ac oedolion sy'n agored i niwed wrth i'r gaeaf agosáu."

Tasglu

Image caption Roedd y gynhadledd ym Mae Caerdydd ddydd Iau
Image copyright Reuters
Image caption Mae miloedd o ffoaduriaid wedi cyrraedd Ewrop i wneud cais am loches

Dywedodd y byddai tasglu'n cael ei sefydlu "er mwyn sicrhau ein bod yn gwybod faint o bobl rydym yn barod i'w derbyn, a beth fydd eu hanghenion".

Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths fydd yn cadeirio'r tasglu, fydd yn arwain cydlynu'r ymateb i'r argyfwng er mwyn ailsefydlu'r ffoaduriaid yn y ffordd fwyaf effeithlon.

Mae disgwyl i'r tasglu newydd gwrdd o fewn wythnosau.

Ar ddiwedd yr uwchgynhadledd dywedodd yr holl bartneriaid eu bod yn barod i gydweithio oherwydd argyfwng ffoaduriaid Syria.

Nwyddau

Yn ddiweddar roedd nifer o elusennau ac unigolion o Gymru yn casglu nwyddau ac arian er mwyn cynorthwyo'r ffoaduriaid.

Dywedodd yr Ysgriefnnydd Cartef Theresa May y byddai'r ffoaduriaid cyntaf o Syria o fewn y diwrnodau nesa.

Mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru wedi amcangyfrif y gallai Cymru rhoi cartref i tua 1,600 o bobl Syria.

Mae Pennaeth Adran Ddaearyddiaeth Prifysgol Aberystwyth yn bwrw golwg ar yr argyfwng ffoaduriaid ar drothwy uwchgynhadledd yng Nghymru.