Pedair yn euog o ddifrodi Maes Awyr Llanbedr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Pedair Llanbedr: 'Dyletswydd dan gyfraith ryngwladol i weithredu.'

Mae ynadon wedi dyfarnu bod pedair yn euog o achosi difrod troseddol ym Maes Awyr Llanbedr ger Harlech wedi protest yn erbyn awyrennau dibeilot.

Cafodd Anna Jên Evans, 52 oed, Sian ap Gwynfor, 59, Awel Irene, 62, ac Angharad Tomos, 57, ryddhad amodol am chwe mis gan y Barnwr Gwyn Jones.

Ond bydd rhaid iddyn nhw dalu costau ac iawndal o £565 yr un wedi iddyn nhw dorri i mewn i'r maes awyr ar 13 Mehefin y llynedd.

Fe glywodd Llys Ynadon Caernarfon fod y pedair wedi cyfaddef peintio'r geiriau "Dim Adar Angau" a "No Death Drones" ar lanfa'r maes awyr.

Dywedodd y pedair nad oedd y difrod yn barhaol a bod dyletswydd arnyn nhw dan gyfraith ryngwladol i weithredu.

Ni wnaeth yr un ohonyn nhw gymryd llw na mynd i'r blwch tystion.

Dywedodd Sian ap Gwynfor fod eu gweithredoedd wedi ei seilio ar gymalau deddfwriaeth ryngwladol wedi Achosion Nuremberg ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

"Mae gennym fel unigolion ddyletswyddau rhyngwladol sy' uwchlaw rhwymedigaethau cenedlaethol o ufudd-dod.

"Felly, mae'n ddyletswydd arnon ni i dorri deddfau domestig i atal troseddau yn erbyn heddwch a dynoliaeth," meddai.

'Y gyfraith oruchaf'

Ffynhonnell y llun, Cymdeithas y Cymod

Dywedodd y pedair eu bod fel Cristnogion yn ateb i'r "gyfraith oruchaf".

Fe alwyd ar Jill Evans ASE fel tyst ar gyfer yr amddiffyn.

Dywedodd hi fod "Cymru'n chwarae rhan allweddol" wrth ddatblygu technoleg ar gyfer awyrennau ot oherwydd y defnydd o'r safleoedd yn Llanbedr ac Aberporth.

"Does dim trefn gyfreithiol ... i graffu ar y defnydd o'r awyrennau hyn."

Roedd yr arfau yn gyfreithiol, meddai, ond "mae'n newid natur rhyfel ... rhaid i ni sylweddoli nad dim ond y Gorllewin sydd wedi datblygu'r dechnoleg hon."

Dywedodd y barnwr ei fod yn derbyn fod y gwragedd wedi gweithredu oherwydd egwyddor.

Ond ar ddiwedd y dydd, meddai, fod yr achos yn un o ddifrod troseddol.