Llofruddiaeth Nadia Jones: Dau wedi eu cadw yn y ddalfa

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae dyn 34 oed a menyw 26 oed wedi bod gerbron Llys Ynadon Caerdydd ar ôl cael eu cyhuddo o lofruddio Nadia Jones yng Nghaerdydd ar 11 Medi.

Mewn gwrandawiad byr, siaradodd Kial Ahmed o Dongwynlais a Roxanne Deacon o Grangetown i gadarnhau eu henwau, eu hoed a'u cyfeiriadau.

Mae'r ddau wedi eu cadw yn y ddalfa a byddan nhw'n mynd o flaen Llys y Goron Casnewydd ddydd Gwener.

Cafodd corff Ms Jones, 38, ei ganfod tua canol dydd, ddydd Gwener 11 Medi yn ei fflat ym Meirion Place, Tremorfa, Caerdydd.

Mae menyw 51 oed gafodd ei harestio wedi ei rhyddhau a fydd yna ddim camau pellach yn ei herbyn hi.

Teyrnged

Mae teulu Ms Jones wedi cael gwybod am y datblygiadau ac yn parhau i gael cefnogaeth gan swyddogion cyswllt teuluol.

Yn y cyfamser, mae mam Nadia wedi rhoi teyrnged i'w merch. Disgrifiodd hi fel merch oedd yn llawn bywyd ac "wrth ei bodd yng nghwmni ffrindiau".

"Roedd hi'n gymaint o hwyl i fod o'i chwmpas," meddai.

Diolchodd i'r gymuned am eu cefnogaeth, ac i'r rhai sydd wedi rhoi gwybodaeth i'r heddlu yn ystod eu hymchwiliad. Gofynnodd hefyd i unrhyw un arall sydd â gwybodaeth i gysylltu â'r heddlu.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555111 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 1500334982.