What is VOCAB? / Beth yw VOCAB?

  • Cyhoeddwyd
Botwm VOCAB button

**Yn dilyn diweddariad technegol angenrheidiol i wasanaeth Cymru Fyw, yr ydym yn ymwybodol nad yw VOCAB yn gweithio ar hyn o bryd. Yr ydym yn gobeithio datrys y sefyllfa yma'n fuan.

Following an essential technical update to Cymru Fyw, we are aware that VOCAB is currently unavailable. We hope to resolve this situation soon.**

VOCAB is a tool that enables you to get instant translations of Welsh words without having to leave the BBC Cymru Fyw website.

The service is provided by the Language Technologies Unit at Bangor University and includes around 60,000 entries from the 'Geiriadur Bangor' dictionary database.

[Mae VOCAB yn eich galluogi i weld cyfieithiadau Saesneg o eiriau ac ymadroddion ar wefan BBC Cymru Fyw.

Mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu gan Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor. Mae'n defnyddio cronfa ddata 'Geiriadur Bangor' sy'n cynnwys tua 60,000 o gofnodion.]

How to turn VOCAB on and off / Sut i droi VOCAB ymlaen a'i ddiffodd

Use the button in the top right hand corner of the page to turn VOCAB on and off.

[I droi VOCAB ymlaen a'i ddiffodd, defnyddiwch y botwm ar dop cornel dde'r dudalen we.]

Once VOCAB is turned on, key words and phrases on the page will be underlined.

Desktop users can simply hover over underlined words and phrases to see the translations in a pop-up box. For mobile phones and tablets, tap on a word or phrase to launch the pop-up box.

You will also be able to follow a link through to the Welsh Terminology Portal for more information.

[Wedi i chi droi Vocab ymlaen, bydd geiriau unigol ac ymadroddion yn cael eu tanlinellu. Ar gyfrifiadur, gallwch hofran dros y geiriau i agor blwch fydd yn rhoi'r cyfieithiad i chi. Ar dabledi a ffonau symudol, tapiwch ar y gair er mwyn agor y blwch.

Bydd hefyd linc i ddiffiniad llawn o'r gair ar y Porth Termau.]

The BBC is working with the Language Technologies Unit at Bangor University to improve the performance of VOCAB across the Cymru Fyw website.

Currently, the tool works best on individual story pages. Please note that on some devices, it may not be possible to translate titles or headlines which are also links.

Please note that VOCAB is not available on the Cymru Fyw app.

[Mae'r BBC yn cydweithio'n agos â Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor i wella ymddygiad VOCAB ar Cymru Fyw.

Ar hyn o bryd mae'r gwasanaeth yn gweithio orau ar straeon unigol. Ar rai dyfeisiau, efallai na fydd yn bosib cyfieithu penawdau a theitlau sydd hefyd yn ddolenni.

Nodwch nad yw VOCAB ar gael ar ap Cymru Fyw.]

The BBC will collect your IP address when you use this service. The BBC will share this information with the Language Technologies Unit at Bangor University, for the purposes of translation, app development and maintenance.

Subject to approval by its Ethics Committee, the Language Technologies Unit at Bangor University may share data collected through this API with select third-parties.

If you would like to opt out of this service you can do so by switching the Vocab button OFF. That way, you will no longer be sharing your IP address with the BBC and the Language Technologies Unit at Bangor University.

[Bydd y BBC yn casglu eich cyfeiriad IP pan ydych chi'n defnyddio'r gwasanaeth yma, ac yn ei rannu gyda Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor at bwrpas cyfieithu,datblygu a chynnal a chadw'r ap.

Mae'n bosib bydd Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor yn rhannu data sydd wedi ei gasglu drwy'r API yma gyda chwmnïau allanol. Mae hyn yn amodol ar gymeradwyaeth Pwyllgor Moeseg y Brifysgol.

Os nad ydych chi eisiau parhau â'r gwasanaeth yma, diffoddwch y botwm VOCAB. Ni fydd modd i'r BBC na Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor gasglu eich cyfeiriad IP wedyn.]

If you have any queries about Vocab, contact cymrufyw@bbc.co.uk

[Os oes gennych gwestiynau am Vocab, e-bostiwch cymrufyw@bbc.co.uk]