BBC Bangor yr 80au a'r 90au

Published

I nodi pen-blwydd canolfan y BBC ym Mangor yn 80 oed mae Cymru Fyw wedi bod yn tyrchu drwy'r archif luniau ym Mryn Meirion a dod o hyd i rai perlau o'r 1980au. Ydych chi'n 'nabod rhai o wynebau adnabyddus y genedl?

image captionHaleliwia! Mae Cefin Roberts yn adnabyddus i wylwyr 'Britain's Got Talent' fel arweinydd Côr Ysgol Glanaethwy ond yn yr 1980au roedd yn cyflwyno 'Ribidirês' ar Radio Cymru o Fryn Meirion ac roedd streips mewn ffasiwn - hyd yn oed ar y radio.
image captionYdy Mici Plwm yn drist am fod 'na glymau yn ei raff neu ydi o wedi gwneud clymau yn ei raff am ei fod mor drist? Does neb yn cofio, dim hyd yn oed Mici ei hun...
image captionRoedd y Twm Morys ifanc yn ymchwilydd gyda Radio Cymru ym Mangor yn yr 1980au cyn iddo benderfynu siafio ei fwstash a phrynu het a'i gwnaeth yn glerwr, cerddor a Phrifardd adnabyddus.
image captionFel Meuryn, Gerallt Lloyd Owen oedd llais rhaglen 'Y Talwrn' ar Radio Cymru o BBC Bangor am 32 mlynedd.
image caption"Brysia i dynnu'r llun 'na cyn imi rewi!" Siân Pari Huws yn y môr oddi ar arfordir Môn ar ôl gwneud eitem am ddolffiniaid i Radio Cymru.
image caption"Helo? Mae gen i gwyn am y cytundeb yma!" Ymunodd Dei Tomos â'r BBC ym Mangor i gyflwyno 'Heddiw'. Enillodd wobr yn 2015 am ei gyfraniad i newyddiaduraeth amaethyddol.
image captionRhaid bod Dylan Jones ar brofiad gwaith yn yr 1980au.
image captionCyn dod yn Aelod o Senedd Ewrop, roedd Eurig Wyn yn hapus iawn wrth ei waith fel newyddiadurwr yn BBC Bangor.
image captionCafodd y llun dramatig yma o Maldwyn John ei dynnu ym Mryn Meirion yn ystod recordio cyfres ddrama.
image captionUn o'r recordiadau olaf wnaeth Charles Williams ym Mryn Meirion oedd straeon Harri Gwyn, 'Y Fuwch a'i Chynffon'.
image captionRoedd Siw Hughes yn ymwelydd cyson â BBC Bangor i recordio cyfresi drama fel 'Jones a Jones'
image captionFe fentrodd Tim Hartley o Gaerdydd i ganol y Gogs i fod yn newyddiadurwr yn BBC Bangor yn y 1980au. Mae nôl yn y Brifddinas ers tro bellach yn cyflwyno ar deledu lleol ac yn aelod o fwrdd Ymddiriedolwyr Clwb Pêl-droed Dinas Cerdydd.
image captionRoedd Delwyn Siôn hefyd yn cyflwyno 'Ribidirês o Fangor' yn y 1990au. Ai ei amser yno wnaeth ysbrydoli'r gân 'Strydoedd Bangor'? (Mae cwmnïau gwneud dillad eraill i'w cael...)
image captionRoedd Eleri Llwyd yn cyflwyno 'Difiau Difyr' ar Radio Cymru ddechrau'r 90au.
image captionY cerddor Gareth Glyn oedd cyflwynydd 'Post Prynhawn' o Fangor rhwng 1978 a 2013.
image caption"Dwin cofio'r wisg yn iawn!" meddai Nia Thomas, cyflwynydd 'Post Prynhawn' am y llun yma ohoni yn 1986.

Straeon perthnasol