Beichiogrwydd: 'Dim alcohol dim risg'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library

Mae prif swyddog meddygol Cymru Dr Ruth Hussey wedi cyhoeddi rhybudd am beryglon yfed i ferched beichiog.

Bydd Dr Hussey'n annerch cynhadledd Alcohol Concern Cymru yng Nghaerdydd fore Llun, ac fe fydd yn trafod y wyddoniaeth sy'n ymwneud ag alcohol a beichiogrwydd.

Dywedodd: "Mae beichiogrwydd iach yn sail i iechyd a lles da drwy gydol plentyndod ac wrth dyfu'n oedolyn.

"Daeth yr Arolwg Bwydo Babanod i'r casgliad bod bron pedair o bob deg mam yng Nghymru (39%) yn yfed alcohol yn ystod beichiogrwydd.

"Fodd bynnag, mae faint o alcohol sy'n cael ei yfed yn isel ar y cyfan, gyda dim ond 2% o famau yn dweud eu bod yn yfed mwy na dwy uned o alcohol yr wythnos ar gyfartaledd.

"Mae'r Sefydliad Cenedlaethol Dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn cynghori y dylai menywod sy'n dewis yfed alcohol yn ystod beichiogrwydd beidio ag yfed mwy nag un neu ddwy uned unwaith neu ddwywaith yr wythnos, ac nad oes tystiolaeth fod hynny'n niweidio'r babi.

"Fodd bynnag yn ymarferol gall fod yn anodd amcangyfrif beth yw union faint gwydraid a mesur yr unedau o alcohol yn gywir.

"Mae'r cyngor yn glir; nid oes swm penodol o alcohol sy'n ddiogel i'w yfed yn ystod beichiogrwydd.

"Mae NICE hefyd yn cynghori menywod beichiog i osgoi alcohol yn llwyr yn ystod y tri mis cyntaf.

"Y cyngor yw i osgoi alcohol yn gyfan gwbl yn ystod beichiogrwydd, ac wrth geisio cenhedlu hefyd - felly wrth geisio am fabi neu yn ystod beichiogrwydd mae'n syml - dim alcohol, dim risg."

Mae gwefan 'Newid am Oes Cymru' gan Lywodraeth Cymru yn rhoi cyngor ar alcohol a beichiogrwydd ac mae hefyd yn annog dynion i feddwl am faint o alcohol y maen nhw'n ei yfed wrth geisio am fabi.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, yr adran fwyaf poblogaidd ar y wefan yw'r adran alcohol a beichiogrwydd.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Dr Ruth Hussey'n annerch cynhadledd Alcohol Concern Cymru yng Nghaerdydd fore Llun