BBC Cymru Fyw

£43,000 i hyrwyddo safleoedd cors yn Sir Gaerfyrddin

Published
image copyrightbenjamint
image captionMae hi'n bosibl gweld ysgyfarnogod brown ar dir comin Mynydd Bach
Mae darganfyddiadau o'r Oes Efydd mewn cors i gael eu defnyddio i arddangos cynefinoedd hanesyddol yn Sir Gaerfyrddin.
Mae'r cyngor wedi helpu i sicrhau £43,000 i hyrwyddo safleoedd tir mawn ger Brechfa a Llanfynydd.
Bydd grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn galluogi Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed i weithio gydag ysgolion i archwilio'r beddrodau ar dir comin Mynydd Bach.
Fe fydd hi'n bosibl i'r cyhoedd gefnogi archwiliadau pellach ar y safle.