Tim Farron: 'Dysgu gwersi gan Kirsty Williams'

James Williams
Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Arweinydd newydd y blaid, Tim Farron, a'r arweinydd yng Nghymru, Kirsty Williams

Cyn yr etholiad ym mis Mai, roedd gan y Democratiaid Rhyddfrydol 56 o seddi yn Nhŷ'r Cyffredin. Wyth sydd ganddyn nhw erbyn hyn, a dim ond un - Ceredigion - yng Nghymru.

O ran canran y bleidlais, dyma oedd canlyniad gwaethaf y blaid yng Nghymru ers 1966.

Ond er gwaetha hynny, mae ffyddloniaid y blaid yn cwrdd yn Bournemouth mewn hwyliau da - yn wir, mae'r blaid yn dweud dyma'r nifer fwyaf erioed o aelodau i fynychu'r gynhadledd.

I lawer ohonynt, dyma fydd y cyfle cyntaf iddyn nhw glywed arweinydd newydd y blaid, Tim Farron.

Enillodd cyn-lywydd y blaid y ras arweinyddiaeth yn weddol gyfforddus - mae e'n boblogaidd iawn gyda'r aelodau cyffredin.

Ond yr her, fel mae'r blaid yn ymwybodol, fydd apelio at rheiny sydd ar hyn o bryd tu allan i deulu'r Democratiaid Rhyddfrydol.

I'r perwyl hwnnw, mae e eisoes wedi dweud yn ystod y gynhadledd mai dim ond y Democratiaid Rhyddfrydol all fod yn wrthblaid gredadwy i'r Ceidwadwyr nawr mai Jeremy Corbyn sy'n arwain y Blaid Lafur - fe fyddai'r pleidiau eraill mae'n siŵr yn tynnu sylw at y ffaith mai'r blaid yw'r cyd-bedwerydd mwyaf yn Nhŷ'r Cyffredin.

Mae Tim Farron a'r blaid wir yn meddwl bod sosialaeth Mr Corbyn yn cynnig cyfle i'r Democratiaid Rhyddfrydol lenwi'r tir canol.

Mewn cyfweliad gyda BBC Cymru, mae Mr Farron wedi dweud ei fod e'n gallu dysgu gwersi gan arweinydd y blaid yng Nghymru Kirsty Williams a'i gallu i ddwyn perswâd ar Lywodraeth Cymru i fabwysiadau rhai o bolisïau'r blaid ar iechyd ac addysg.

Yn ei haraith hi heddiw, fe fydd Kirsty Williams yn tynnu sylw at fethiannau diweddar y blaid cyn amlinellu ei syniadau ar gyfer etholiad y Cynulliad fis Mai nesaf.

Ar ôl llu o etholiadau siomedig yng Nghymru dros flynyddoedd y glymblaid, mae dirprwy arweinydd y Blaid Gymreig, Mark Williams - yr unig aelod seneddol Cymreig sydd ganddyn nhw - yn derbyn felly bod y Democratiaid Rhyddfrydol yn wynebu her enfawr yn yr etholiad hwnnw.

Er gwaethaf hwyliau'r blaid yr wythnos yma, maen nhw gyd yn ymwybodol o'r talcen caled sy'n eu hwynebu i wyrdroi ffawd y Democratiaid Rhyddfrydol.