Gwelyau cocos Afon Dyfrdwy yn ailagor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae gwelyau cocos yn aber Afon Dyfrdwy yn Sir y Fflint yn ailagor ddydd Llun, dros 10 wythnos yn hwyrach na'r arfer.

Yn gynharach y flwyddyn yma, dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) na fyddai'r gwelyau yn agor ar 1 Gorffennaf fel arfer oherwydd gostyngiad mawr mewn niferoedd cocos.

Ond wedi i bysgotwyr adrodd ymddangosiad hwyr cocos ifanc, dywedodd CNC y byddai'r gwelyau ar agor am wyth wythnos.

Credir bod casglu cocos yn anghyfreithlon, ynghyd ag achosion naturiol, wedi cyfrannu at y gostyngiad mewn niferoedd.