Cymeradwyo cynlluniau i gau chwe ysgol gynradd ym Môn

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Parchedig Thomas EllisFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ysgol Parchedig Thomas Ellis yng Nghaergybi yn un o'r rhai mewn perygl

Mae pwyllgor gweithredol Cyngor Môn wedi ail-gymeradwyo cynlluniau i gau chwe ysgol gynradd ac adeiladu dwy ysgol newydd yn eu lle.

Fe gafodd gynlluniau eu cyhoeddi yn gynharach eleni i gau Ysgol Parchedig Thomas Ellis, Ysgol Llaingoch ac Ysgol Y Parc a chael "ysgol gynradd drawsffurfiol" 540 disgybl ar hen safle Ysgol Cybi yn ardal Caergybi.

Byddai'r ysgol newydd yn costio £11m, gyda hanner yr arian yn dod gan Llywodraeth Cymru.

Fe wnaeth yr awdurdod gyhoeddi cynlluniau yn gynharach i gau Ysgol Llanfachraeth, Ysgol Ffrwd Win ac Ysgol Cylch Y Garn hefyd, ac adeiladu ysgol Gymraeg yn Llanfaethlu yng ngorllewin yr ynys.

Bu ymgynghoriad ar y ddau gynllun i alluogi unrhyw wrthwynebiad i gael eu lleisio.

Yn dilyn cyfarfod ddydd Llun, dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Môn: "Gan nad oes unrhyw wrthwynebiad wedi eu derbyn yn ystod y cyfnod ymgynghorol, mae'r pwyllgor gweithredu wedi dewis ail-gymeradwyo'r cynigion i gau'r ysgolion a chaniatáu i swyddogion barhau gyda'r broses i adeiladu'r ddwy ysgol newydd."