Cymeradwyo cynlluniau i gau chwe ysgol gynradd ym Môn

Ysgol Parchedig Thomas Ellis Image copyright Google
Image caption Mae Ysgol Parchedig Thomas Ellis yng Nghaergybi yn un o'r rhai mewn perygl

Mae pwyllgor gweithredol Cyngor Môn wedi ail-gymeradwyo cynlluniau i gau chwe ysgol gynradd ac adeiladu dwy ysgol newydd yn eu lle.

Fe gafodd gynlluniau eu cyhoeddi yn gynharach eleni i gau Ysgol Parchedig Thomas Ellis, Ysgol Llaingoch ac Ysgol Y Parc a chael "ysgol gynradd drawsffurfiol" 540 disgybl ar hen safle Ysgol Cybi yn ardal Caergybi.

Byddai'r ysgol newydd yn costio £11m, gyda hanner yr arian yn dod gan Llywodraeth Cymru.

Fe wnaeth yr awdurdod gyhoeddi cynlluniau yn gynharach i gau Ysgol Llanfachraeth, Ysgol Ffrwd Win ac Ysgol Cylch Y Garn hefyd, ac adeiladu ysgol Gymraeg yn Llanfaethlu yng ngorllewin yr ynys.

Bu ymgynghoriad ar y ddau gynllun i alluogi unrhyw wrthwynebiad i gael eu lleisio.

Yn dilyn cyfarfod ddydd Llun, dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Môn: "Gan nad oes unrhyw wrthwynebiad wedi eu derbyn yn ystod y cyfnod ymgynghorol, mae'r pwyllgor gweithredu wedi dewis ail-gymeradwyo'r cynigion i gau'r ysgolion a chaniatáu i swyddogion barhau gyda'r broses i adeiladu'r ddwy ysgol newydd."