Cwest: Dyn wedi marw trwy ddamwain yn Nhwrci

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Gareth Soden

Clywodd cwest fod dyn o Fro Morgannwg wedi marw saith wythnos ar ôl i'w feic cwad syrthio oddi ar glogwyn tra roedd o ar wyliau yn Nhwrci.

Cafodd Gareth Soden, 52, o'r Barri, anafiadau i'w ben ar ôl i'r cerbyd gwympo lawr y clogwyn.

Yn y cwest yng Nghaerdydd, daeth i'r amlwg fod Mr Soden wedi gorfod disgwyl dros ddwy awr cyn i'r gwasanaethau brys lwyddo i'w achub.

Fe gafodd drawiad ar y galon wrth i barafeddygon ei symud.

Bu'n anymwybodol o ddiwrnod y ddamwain, 1 Mai, tan ei farwolaeth ar 1 Mehefin.

Clywodd y cwest mai'r anafiadau i'w ymennydd oedd achos ei farwolaeth.

Cafodd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol ei chofnodi.