BBC Cymru Fyw

Cwest: Dyn wedi marw trwy ddamwain yn Nhwrci

Published
image copyrightWales News Service
image captionGareth Soden
Clywodd cwest fod dyn o Fro Morgannwg wedi marw saith wythnos ar ôl i'w feic cwad syrthio oddi ar glogwyn tra roedd o ar wyliau yn Nhwrci.
Cafodd Gareth Soden, 52, o'r Barri, anafiadau i'w ben ar ôl i'r cerbyd gwympo lawr y clogwyn.
Yn y cwest yng Nghaerdydd, daeth i'r amlwg fod Mr Soden wedi gorfod disgwyl dros ddwy awr cyn i'r gwasanaethau brys lwyddo i'w achub.
Fe gafodd drawiad ar y galon wrth i barafeddygon ei symud.
Bu'n anymwybodol o ddiwrnod y ddamwain, 1 Mai, tan ei farwolaeth ar 1 Mehefin.
Clywodd y cwest mai'r anafiadau i'w ymennydd oedd achos ei farwolaeth.
Cafodd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol ei chofnodi.