Buddsoddiad £685m Sir Benfro i greu 560 o swyddi

  • Cyhoeddwyd
Milford Haven

Mae cynlluniau wedi eu cyhoeddi i greu Canolfan Ragoriaeth Ynni Adnewyddol yn Aberdaugleddau.

Y bwriad yw creu 560 o swyddi a chwmni o Gyprus, Egnedol, sy'n bwriadu buddsoddi bron £685m yn y cynlluniau.

Dywedodd y cwmni y byddai biomas yn cael ei droi'n nwy glân fyddai'n cael ei ddefnyddio i greu trydan gwyrdd neu danwydd hylif gwyrdd.

Fe fydd arddangosfa gyhoeddus yn cael ei gynnal ym mis Hydref, cyn i gais cynllunio gael ei gyflwyno i'r cyngor.

Os roddir y caniatâd, a bod y safle yn profi yn broffidiol, dywedodd y cwmni y bydd yn cynyddu buddsoddiad i hyd at £160bn dros y pum mlynedd nesaf.

'Busnesau eraill'

Mae gobaith hefyd y gallai gwres o'r broses gael ei defnyddio ar gyfer busnesau eraill yn yr ardal.

Byddai'r rhain yn cynnwys fferm corgimwch, fferm bysgod, ffatri gaws, fferm madarch, uned gynhyrchu algâu a thai gwydr.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni Phil Johns: "Rydym yn credu bod ein cynnig ar gyfer cyfleuster ynni glân yn Blackbridge a Waterston dod a photensial i Aberdaugleddau yng nghanol un o'r diwydiannau mwyaf mwyaf cyffrous yn y byd - ynni adnewyddadwy - gan ddod â swyddi y mae mawr ei angen yn Sir Benfro."

Mae'r cwmni hefyd yn gobeithio dod yn bartner gyda phrifysgolion Cymru i greu cyfleuster ymchwil a datblygu ar y safle.