Canslo sioe Gwydion yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
gwydionFfynhonnell y llun, Melanie Jayne Lee
Disgrifiad o’r llun,
Rhodri Prys Jones oedd yn chwarae rhan Lleu Llaw Gyffes a Glesni Fflur oedd Blodeuwedd

Mae cynhyrchwyr sioe gerdd Gwydion, gan Gwmni Theatr Maldwyn, wedi gorfod canslo perfformiad o'r sioe yng Nghaerdydd oherwydd gwerthiant tocynnau isel.

Roedd y sioe i fod i gael ei pherfformio yng Nghanolfan y Mileniwm ar 11 Hydref.

Ond dim ond 240 o docynnau oedd wedi eu gwerthu, ac roedd angen i'r cwmni werthu o leiaf 700 i dalu costau llwyfannu'r sioe.

Yn ôl cyfarwyddwr y cwmni, Penri Roberts, fe fydd pawb a brynodd docyn yn cael eu digolledu.

Fe werthwyd pob tocyn ar gyfer perfformiad cyntaf y sioe ym Mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a'r Gororau eleni o fewn tridiau.

Mae'r sioe, sydd wedi ei chreu gan Penri Roberts, Gareth Glyn a'r diweddar Derec Williams, wedi ei seilio ar un o geinciau enwocaf y Mabinogi.

Ffynhonnell y llun, Melanie Jayne Lee
Disgrifiad o’r llun,
Arfon Williams oedd yn chwarae rhan Gwydion

'Hynod siomedig'

Dywedodd Penri Roberts, Cyfarwyddwr Cwmni Theatr Maldwyn, wrth BBC Cymru Fyw eu bod fel cwmni yn hynod siomedig eu bod wedi methu mynd â'r sioe i brifddinas Cymru, ond dywedodd nad oedd dewis arall yn y pendraw.

Yn gynharach, fe ddywedodd ei fod yn credu "fod 'na sawl rheswm pam nad oes cymaint o docynnau wedi gwerthu, i ddechrau mae 'na gêm rygbi fawr ymlaen yr un diwrnod, rhwng Iwerddon a Ffrainc, ac felly pob 'stafell ymhob gwesty yng Nghaerdydd wedi gwerthu, felly os oedd rhywun yn bwriadu teithio i Gaerdydd i weld y sioe, does ganddyn nhw nunlle i aros dros nos."

Dywedodd Mr Roberts ei bod yn costio £15,000 i lwyfannu'r sioe, ac os na fyddai 700 o docynnau wedi'u gwerthu, yna y bydden nhw'n gorfod wynebu'r golled ariannol eu hunain petai nhw'n parhau.