Trais mewn tafarn: Carchar i dri o ardal Caernarfon

Cyhoeddwyd

Yn Llys y Goron Caernarfon mae tri dyn wedi eu carcharu am eu rhan mewn trais meddw yn y dre pan gafodd bwrdd ei hyrddio a lamp ei rwygo oddi wrth wal tafarn.

Fe gafodd Ian Wyn Jones, 27 oed o Faesincla, Caernarfon, ei garcharu am chwe blynedd a saith mis am ymddwyn, yn ôl y Cofiadur Gaynor Lloyd, yn "frawychus iawn ac allan o reolaeth."

Ar ôl i reolwr tafarn yr Eagles wrthod gweini diod i Jones fe boerodd yn ei wyneb, cyn taro dyn oedrannus oddi ar ei stôl ger y bar, ac yna ei gicio ar y llawr.

Pan ddaeth mab y dyn i helpu ei dad, fe hyrddiodd Jones fwrdd ato a'i fwrw i'r llawr.

"Rydych wedi ymddwyn fel anifail gwyllt," meddai'r barnwr.

Anafu bwriadol

Clywodd y llys fod Jones du allan i'r dafarn wedi neidio ar fonet car yr oedd nyrs yn ei yrru.

Cafodd chwe blynedd a hanner am anafu bwriadol a phedair wythnos yn ychwanegol am ddifrodi car y nyrs.

Mae William Fern, 28 oed o Benygroes am chwe blynedd am anafu bwriadol y tu mewn i'r dafarn pan rwygodd lamp chwe troedfedd o'i soced cyn ymosod ar gwsmer.

Cafodd brawd Ian Wyn Jones, Llion Wyn Jones, 24 oed ac o'r un cyfeiriad yng Nghaernarfon, ei garcharu am 22 mis oherwydd ei ran yn y ffrwgwd.

Fe blediodd y dynion yn euog i'r holl gyhuddiadau.