Beth yw barn Carwyn Jones am Jeremy Corbyn?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Carwyn Jones a Jeremy Corbyn wedi cwrdd am y tro cynta' yr wythnos ddiwetha'

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn credu ei bod hi'n rhy gynnar i ddweud a fydd Jeremy Corbyn yn hwb etholiadol i Lafur yn etholiadau'r Cynulliad fis Mai nesa'.

Roedd Mr Jones yn siarad yn ei gynhadledd fisol i'r wasg, ble roedd y cwestiynau am arweinydd newydd y blaid yn amlwg iawn.

Yn ôl Mr Jones, fe fydd 'na "groeso mawr" i Mr Corbyn yng Nghymru wrth i'r blaid baratoi at yr etholiad, ond mai "etholiad Cymreig, polisïau Cymreig, maniffesto Cymreig dan fy arweiniad i" fydd yna, "er ein bod yn croesawu cefnogaeth eraill yn fawr".

Roedd y ddau arweinydd wedi cwrdd am y tro cynta' yr wythnos ddiwetha', gyda Carwyn Jones yn disgrifio'r cyfarfod fel un "da iawn".

"Roedd ganddo (Corbyn) fwyafrif enfawr wrth ei ddewis yn arweinydd Llafur ac rwy'n edrych 'mlaen i weithio gyda fe," meddai Mr Jones.

Pan ofynwyd iddo a fyddai Mr Corbyn yn "ased etholiadol", atebodd Mr Jones: "Wel dy'n ni ddim yn gwybod gydag unrhyw arweinydd, bydd yn rhaid i ni ddisgwyl i weld beth sy'n digwydd.

"Yr hyn rydyn ni'n gwybod yw fod e wedi creu brwdfrydedd mawr o fewn y Blaid Lafur ei hun. Mae'n rhywun fydd heb amheuaeth yn gosod ei stondin yng nghynadledd y Blaid Lafur yr wythnos nesa'.

"Rwy'n credu mai'r un peth rwy' wedi gweld gydag e yw ei fod yn wleidydd gonest iawn, mae'n rhywun sy'n meddwl yn ddwys am wella cymdeithas a bydd hynny'n cael ei adlewyrchu, rwy'n gobeithio, yn y ffordd mae cymdeithas yn ei weld e dros amser," ychwanegodd Mr Jones.

Straeon perthnasol