Pobl ag anableddau i arwain rhaglen ymchwil 'arloesol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Elusen Anabledd cymru fydd yn gweithredu'r rhaglen yng Nghymru, fel rhan o gonsortiwm ehangach ar draws y DU

Bydd cyfle i bobl ag anableddau chwarae rhan amlwg wrth gynllunio rhaglen arloesol gwerth £5 miliwn ar draws y DU, yn ôl elusen anableddau.

Bydd DRILL - Ymchwil Anabledd ar Fyw'n Annibynnol a Dysgu - yn gofyn iddyn nhw weithio ochr yn ochr ag academyddion a llunwyr polisïau i ddatblygu'r rhaglen.

Yr elusen Anabledd Cymru fydd yn gyfrifol am weithredu'r rhaglen yng Nghymru, fel rhan o gonsortiwm ehangach fydd yn gweithredu ar draws y DU.

Mae disgwyl y bydd DRILL yn cyllido 40 prosiect peilot ac ymchwil ar draws y DU, gan edrych ar sut orau i ddefnyddio arian cyhoeddus i gefnogi pobl anabl yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn wleidyddol.

Bydd Pwyllgor Ymchwil Canolog yn penderfynu pa gynigion ymchwil fydd yn derbyn cyllid.

Prosiectau peilot

Bwriad cynllun DRILL yw crynhoi tystiolaeth am y ffactorau cymdeithasol sy'n rhwystro pobl anabl rhag byw'n annibynnol a dysgu. Y gobaith yw y bydd canlyniadau'r gwaith ymchwil yn cael eu defnyddio i ddatblygu prosiectau peilot a hysbysu datblygiad polisïau er mwyn cyflwyno gwelliannau i fywydau pobl anabl.

Dywedodd Rhian Davies, prif weithredwraig Anabledd Cymru: "Hon fydd y rhaglen ymchwil gyntaf i sicrhau y bydd pobl anabl, a'r materion sy'n bwysig i ni, yn ganolog i benderfyniadau ar gyllido ymchwil.

"Y nod yw datblygu tystiolaeth gadarn ar fentrau a chymorth er galluogi pob anabl i chwarae rhan lawn mewn cymdeithas. Mae'n gwneud synnwyr i alluogi pawb i gyfrannu at gymdeithas. Gyda'r pwyslais yng Nghymru ar 'lleisio barn a rheolaeth', mae rhaglen DRILL yn amserol iawn ac yn gyfle gwych i gasglu tystiolaeth er siapio polisïau a deddfwriaeth o safbwynt dinasyddion."

Dywedodd yr academydd anabl Dr Tom Shakespeare, cadeirydd y Pwyllgor: "Mae ymchwil yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl anabl, wrth nodi ein profiadau a'r rhwystrau byddwn yn wynebu. Ond yr ymchwil gorau yw gwaith gyda phobl anabl eu hunain. Rwy'n edrych ymlaen at weld y canlyniadau ymchwil."