BBC Cymru Fyw

Lefelau staffio nyrsys yn 'flaenoriaeth'

Published
image captionDywed y Coleg Nyrsio Brenhinol bod eu haelodau eisiau amser i ofalu am eu cleifion a sicrhau eu diogelwch
Mae lefelau staffio diogel wedi ei amlinellu fel blaenoriaeth ym maniffesto iechyd y Coleg Nyrsio Brenhinol ar gyfer 2016.
Mae ymgyrch Amser i Ofalu, sy'n cael ei lansio ddydd Mawrth, yn galw ar wleidyddion Cymru i gefnogi blaenoriaethau'r coleg.
Ar hyn o bryd mae yna ddeddf yn cael ei chreu i sicrhau bod digon o nyrsys ar ddyletswydd yn ysbytai Cymru drwy'r amser.
Mae blaenoriaethau'r Coleg Nyrsio Brenhinol yn seiliedig ar arolwg y Coleg o'i aelodau yng Nghymru eleni.
Dywedodd Gaynor Jones, Cadeirydd Bwrdd y Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru: "Mae holl staff rheng flaen eisiau amser i ofalu am eu cleifion. Mae nyrsys yn barod i weithio gyda Byrddau Iechyd Lleol a gwleidyddion yng Nghymru i sicrhau diogelwch cleifion.
"
Dywedodd Tina Donnelly, Cyfarwyddwr y Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru: "Rydym yn falch o gyflwyno ein maniffesto ar gyfer 2016. Rydym wedi gweithio'n galed gyda'n haelodau i adnabod a datblygu ardaloedd polisi sydd angen ymateb iddyn nhw.
"Fe fydde ni'n erfyn ar holl wleidyddion Cymru, beth bynnag fo eu plaid, i ddarllen ein dogfen a nodi'r cynnwys. Trwy wrando ar syniadau nyrsys a gweithwyr iechyd cefnogol fe fydd modd i ni weithio gyda'n gilydd i wella iechyd pobl Cymru a sicrhau gwasanaethau gofal iechyd."

Straeon perthnasol

  • 'Dim digon o nyrsys yn cael eu hyfforddi'