Lefelau staffio nyrsys yn 'flaenoriaeth'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dywed y Coleg Nyrsio Brenhinol bod eu haelodau eisiau amser i ofalu am eu cleifion a sicrhau eu diogelwch

Mae lefelau staffio diogel wedi ei amlinellu fel blaenoriaeth ym maniffesto iechyd y Coleg Nyrsio Brenhinol ar gyfer 2016.

Mae ymgyrch Amser i Ofalu, sy'n cael ei lansio ddydd Mawrth, yn galw ar wleidyddion Cymru i gefnogi blaenoriaethau'r coleg.

Ar hyn o bryd mae yna ddeddf yn cael ei chreu i sicrhau bod digon o nyrsys ar ddyletswydd yn ysbytai Cymru drwy'r amser.

Mae blaenoriaethau'r Coleg Nyrsio Brenhinol yn seiliedig ar arolwg y Coleg o'i aelodau yng Nghymru eleni.

Dywedodd Gaynor Jones, Cadeirydd Bwrdd y Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru: "Mae holl staff rheng flaen eisiau amser i ofalu am eu cleifion. Mae nyrsys yn barod i weithio gyda Byrddau Iechyd Lleol a gwleidyddion yng Nghymru i sicrhau diogelwch cleifion.

"

Dywedodd Tina Donnelly, Cyfarwyddwr y Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru: "Rydym yn falch o gyflwyno ein maniffesto ar gyfer 2016. Rydym wedi gweithio'n galed gyda'n haelodau i adnabod a datblygu ardaloedd polisi sydd angen ymateb iddyn nhw.

"Fe fydde ni'n erfyn ar holl wleidyddion Cymru, beth bynnag fo eu plaid, i ddarllen ein dogfen a nodi'r cynnwys. Trwy wrando ar syniadau nyrsys a gweithwyr iechyd cefnogol fe fydd modd i ni weithio gyda'n gilydd i wella iechyd pobl Cymru a sicrhau gwasanaethau gofal iechyd."

Straeon perthnasol