Uned y Galon Ysbyty'r Brifysgol yn 'un o'r gorau yn y DU'

Llawfeddygon cardiaidd yn Ysbyty'r Brifysgol, Caerdydd
Image caption Yn ôl y Gymdeithas Lawfeddygaeth Cardiaidd, mae'r uned yng Nghaerdydd ymhlith y dair uned sy'n perfformio orau ym Mhrydain

Mae ystadegau newydd yn dweud bod uned lawfeddygaeth y galon yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd ymhlith y gorau yn y DU.

Wrth ymateb i'r newyddion dywedodd Indu Deglurka un o brif lawfeddygon y galon fod staff yr Ysbyty Athrofaol yn darparu "gofal o'r radd flaenaf", ond ychwanegodd bod "ffordd bell i fynd o hyd" i sicrhau fod cleifion ar draws de Cymru ddim yn disgwyl yn rhy hir am lawdriniaeth ar y galon.

Mae ffigyrau y Gymdeithas Lawfeddygaeth Cardiaidd yn rhoi'r uned yn y brifddinas ymhlith y tri sy'n perfformio orau ym Mhrydain, ynghyd â Southampton ac Ysbyty Papworth, Caergrawnt.

Dywedodd Miss Deglurkar - sy'n arwain yr uned yn yr Ysbyty Athrofaol: "Rydyn ni wrth ein boddau gyda'r canlyniad gwych yma unwaith eto. Mae'r uned wedi perfformio'n dda yn gyson dros nifer o flynyddoedd ond mae'r ffigyrau diweddara' yma'n cadarnhau eto fod ansawdd y gofal yn rhagorol.

"Mae'r tîm cyfan yn gorfod perfformio i'r safonau uchaf posib er mwyn cael y math yma o ganlyniadau ac mae hyn yn adlewyrchu ymdrech pawb o fewn y tîm."

Yn ôl ffigyrau'r gymdeithas, mae 98.67% o gleifion sy'n mynd i'r uned yng Nghaerdydd yn goroesi.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cafodd John Asquith lawdriniaeth yn yr uned yn ddiweddar, ac fe fu'n rhannu ei brofiadau gyda gohebydd iechyd BBC Cymru, Owain Clarke.

'Hwb i wasanaethau'

Ychwanegodd Dr Graham Shortland, Cyfarwyddwr Meddygol y bwrdd iechyd:

"Mae'r rhain yn ganlyniadau gwirioneddol rhyfeddol ac yn dangos pa mor wych yw'r tîm sydd gennym yma yng Nghaerdydd, sy'n gallu darparu gofal mor arbennig i gleifion sy'n cael llawdriniaethau hynod gymhleth, hynod heriol.

"Mae 'na lawer iawn o waith wedi'i wneud yn y blynyddoedd diwetha' i wella llawdriniaethau ar y galon a thra'n bod ni'n gwybod bod mwy i'w wneud, mae'n bwysig cydnabod yr hyn mae'r tîm wedi'i gyflawni.

"Gall pawb o fewn y bwrdd ac ar draws y gwasanaeth iechyd yng Nghymru fod yn falch o'n canlyniadau, a chanlyniadau ein cydweithwyr yn Abertawe. Mae hyn wir yn hwb i wasanaethau cardiaidd yng Nghymru."

Straeon perthnasol