Carchar am 12 mlynedd i bidoffeil

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Williams ei ddedfrydu yn Llys y Goron, Merthyr

Mae pidoffeil o Donypandy, Rhondda, wedi cael ei garcharu am 12 mlynedd am dreisio merch ifanc.

Clywodd Llys y Goron Merthyr Tudful fod Byron Williams, 51, wedi meithrin cyfeillgarwch gyda'r ferch drwy brynu anrhegion, gan gynnwys losin a chylchgronau iddi.

Roedd Williams wedi gwadu cyhuddiad o dreisio ac o gam-drin ond fe'i cafwyd yn euog gan reithgor. Am resymau cyfreithiol ni ellir enwi'r ddioddefwraig sydd bellach yn ei 20au.

Dywedodd y barnwr Daniel Williams: "Roedd hon yn ddynes oedd wedi cael bywyd trasig. Roeddech chi yn dwyllodrus a chyfrwys.

"Pe bai yna ferch oedd angen gofal a chariad dyma hi, ond fe wnaethoch chi weld ei natur bregus hi fel cyfle i'w cham-drin. "